WANTED - ŻÓŁW CZERWONOLICY POSZUKIWANY!

Aby prawidłowo ocenić skalę zagrożenia stwarzanego przez obce gatunki żółwi i zaplanować właściwe działania, trzeba najpierw możliwe dokładnie poznać, gdzie i w jakiej liczbie występują. Ze względu na mnogość potencjalnych miejsc występowania, takie rozeznanie może się udać jedynie przy szerokim wsparciu licznych miłośników przyrody z całej Polski. Dlatego ogłaszamy WIELKIE POSZUKIWANIE OBCYCH ŻÓŁWI w całym kraju.

Jeżeli udało Ci się zaobserwować żółwia z dowolnego obcego gatunku Polsce,
prosimy - poinformuj nas o tym!


Zależy nam na możliwie najdokładniejszych danych. Będziemy się starali weryfikować otrzymane zgłoszenia na potrzeby ewentualnych dalszych działań. Chcemy między innymi, aby w przyszłości takie żółwie trafiły do specjalnego azylu, w którym będą mogły żyć w dobrych warunkach, nie stwarzając zagrożenia dla rodzimej przyrody.

Jeżeli nie znasz gatunku widzialnego żółwia, opisz w polu na uwagi dostrzeżone cechy. W polu tym prosimy także podać wszystkie inne związane z obserwacją informacje – np. gdzie zauważono zwierzę, co robiło, jakiej było wielkości.

UWAGA – PRZEWIDZIANE NAGRODY!

Wśród osób, które podadzą rzetelne informacje i udostępnią swoje dane osobowe, rozlosujemy około 1500 upominków (torby, latarki słoneczne, kubki termiczne, pendrive i długopisy).

ZGŁOSZENIE OBSERWACJI ŻÓŁWIA
Z OBCEGO GATUNKU

Gatunek:
Liczba zauważonych osobników:
(jeśli dokładna liczba nieznana – wpisz liczbę przybliżoną i zaznacz to w uwagach)
Data (rrrr-mm-dd): calendar
(jeśli dokładna data dzienna nieznana – wybierz datę przybliżoną i zaznacz to w uwagach)
Województwo:
 
Współrzędne geograficzne:
Wskaż na mapie dokładne miejsce obserwacji.
Poniższe współrzędne wypełnią się automatycznie.
Szerokość: Długość:
 
Uwagi, w tym szczegóły obserwacji:
 
Imię i nazwisko lub pseudonim:
Email:
Telefon:
Adres pocztowy:
 

Typ pliku: gif, jpg, png
Wielkość pliku: max 2 MB
 
Kod antyspamowy. Przepisz poniższe znaki (kliknij obrazek, aby odświeżyć)
Przepisz poniższe znaki
 * 
 
 
 

Podanie danych osobowych innych niż e-mail nie jest obowiązkowe. Podanie adresu pocztowego jest jednak arunkiem udziału w losowaniu nagród rzeczowych.

Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do ewentualnego kontaktu ze zgłaszającymi, w celu weryfikacji lub uzupełnienia informacji podanych w zgłoszeniach, a także do przesłania rozlosowanych nagród. Nie będą udostępniane innym podmiotom.

Podanie danych osobowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie w bazie danych PTOP „Salamandra”. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z poźn. zm.). Zgłaszającym przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz żądania ich usunięcia.


ZOBACZ SPOT!