Program Edukacyjny KRUK

KRUK grafika mala 1 PTOP „Salamandra” zaprasza do udziału w Programie Edukacyjnym KRUK (Koncepcyjnie Rewolucyjny Uniwersytet Kompetencyjny). Wspólnie z Nadnoteckim Instytutem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile stworzyliśmy serię bezpłatnych zajęć edukacyjnych nt, komunikacji w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym.

Głównym celem Programu Edukacyjnego KRUK jest kształcenie kompetencji miękkich uczniów i wsparcie szkół w realizacji edukacji kompetencyjnej. Zaplanowaliśmy szkolenia i kursy dla uczniów (klas 7-8 szkół podstawowych, trzecich gimnazjum i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych z obszaru północnej wielkopolski) oraz Uniwersytet Drugiego Wieku dla Pedagogów (w tym także edukatorów z organizacji pozarządowych!).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się celami, ofertą i harmonogramem Programu Edukacyjnego KRUK

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kompetencje.amu.edu.pl

 

logotypy fund