Lista groźnych pupilków

Choć od lat obowiązuje zakaz trzymania w domach zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, nie było wiadomo, o które konkretnie gatunki chodzi. Obecnie Ministerstwo Środowiska podjęto próbę ustalenia listy zwierząt, których zakaz ten dotyczy. Czy próba ta jest udana?
 
 
Czy pyton tygrysi jest niebezpieczny?
Akcja łapania węża znalezionego na podwórku w centrum Poznania.
Fot. Archiwum

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabrania hodowli i utrzymywania poza ogrodami zoologicznymi, placówkami naukowymi i cyrkami, zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi – w tym drapieżnych i jadowitych. Poprzednia ustawa zawierała podobny zakaz. Nie było jednak dokładnie wiadomo, które gatunki należy uznać za niebezpieczne. Nowa ustawa nadaje Ministrowi Środowiska obowiązek ustalenia listy gatunków objętych tym zakazem.

Aby wypełnić ten obowiązek, Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia "w sprawie określenia gatunków i grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka". Obecnie kończy się proces konsultacji społecznej tego projektu. PTOP „Salamandra” przygotowało swoją opinię na ten temat.

W opinii zwracamy uwagę na bardzo niedoskonały zapis ustawowy, który praktycznie uniemożliwia wydanie dobrego rozporządzenia. Nie ma np. możliwości zróżnicowania zakazów w zależności od stopnia zagrożenia powodowanego przez poszczególne gatunki. Nie wiadomo także, co należałoby zrobić ze zwierzętami, które są obecnie własnością prywatnych osób, a po wejściu w życie rozporządzenia ich utrzymywanie stanie się zabronione.

Swoje zastrzeżenia zgłaszamy także do samej proponowanej listy. Znalazły się na niej gatunki w niewielkim stopniu lub wcale nie niebezpieczne, a zabrakło wielu groźnych, jadowitych. Wygląda na to, że przygotowując ten projekt Ministerstwo nie wykonało szczegółowej ekspertyzy w celu precyzyjnego określenia list gatunków naprawdę niebezpiecznych.

Andrzej Kepel