Zalegalizuj swoje zbiory!

UWAGA!
TEN ARTYKUŁ W DNIU 3 V 2005 r. STARACIŁ AKTUALNOŚĆ I MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER ARCHIWALNY. Redakcja

Zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wszystkie osoby i instytucje posiadające spreparowane zwierzęta z gatunków chronionych lub jakiekolwiek części tych zwierząt, mają obowiązek uzyskać zezwolenie na to posiadanie do 2 maja 2005 r.
 
Pracowanie biologiczne polskich szkół, różnego rodzaju wystawy i muzea, leśniczówki, mieszkania myśliwych i innych miłośników przyrody pełne są wypchanych ptaków i ssaków, kolekcji owadów i innych spreparowanych zwierząt objętych obecnie ochroną gatunkową, a także ich części – np. piór. Większość z tych okazów jest trzymana nielegalnie. Od 3 maja posiadanie takich okazów bez zezwolenia – niezależnie od ich wieku, rodzaju czy pochodzenia – stanowić będzie wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody PTOP „Salamandra” apeluje do wszystkich zainteresowanych, o skorzystanie z tej ostatniej możliwości zalegalizowania posiadanych martwych zwierząt lub ich jakichkolwiek części. Zgodnie z Rekomendacjami z dnia 7 marca 2005 r. opracowanymi przez Towarzystwo i popartymi przez Państwową Radę Ochrony Przyrody oraz Ministerstwo Środowiska, wszystkie wnioski złożone lub wysłane do dnia 2 maja 2005 r. w związku z art. 150 ustawy o ochronie przyrody rozpatrywane będę wg jednakowego, uproszczonego trybu, dopuszczającego wydawanie zezwoleń wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom, które posiadają już takie okazy – także w wypadku, jeśli legalne pochodzenie tych okazów nie jest obecnie możliwe do udowodnienia. W trakcie trwania tej specyficznej „amnestii”, w przypadku braku dokumentów potwierdzających pochodzenie zwierząt lub ich części zezwolenia mogą być wydawane także na podstawie oświadczenia właściciela, o ile z przedstawionych danych nie wynika, że okazy uzyskano w wyniku nieprzedawnionego przestępstwa.

Andrzej Kepel