Pierwsze zmiany na listach CITES

Żyrafy zostaną dodane do Załącznika II CITES, a suhaki przeniesione z Załącznika II do bardziej chronionego Załącznika I. Z kolei ochrona populacji słoni z Zimbabwe nie zostanie osłabiona, ani nie zostanie ponownie otworzony handel kością słoniową z południowej Afryki. Podczas trwającego spotkania Konferencji Stron CITES większość dotychczasowych decyzji jest przyjmowana z miażdżącą przewagą głosów proprzyrodniczych.

Zyrafa glosowanie

Większość decyzji podczas trwających obrad jest przyjmowana jednogłośnie – na korzyść przyrody. Jeśli nawet państwa tradycyjnie przekładające użytkowanie nad ochronę zgłaszają propozycje niekorzystne dla przyrody lub protestują przeciw decyzjom wzmacniającym narzędzie ochronne, podczas głosowań zwykle przegrywają stosunkiem ok. 1:4-1:5. Z przyjemnością trzeba stwierdzić, że Unia Europejska generalnie stoi po „zielonej stronie mocy”, a ponieważ głosuje spójnym blokiem 28 państw, znacząco przyczynia się do pozytywnych dla przyrody wyników głosowań.

Obrady osiągnęły połowę, jednak większość trudnych i budzących emocje spraw wciąż czeka na rozstrzygnięcie. Nie wszystko idzie bezproblemowo. Np. niektóre państwa z południowej Afryki straszyły wyjściem z Konwencji, jeśli nie pozwoli im się handlować kością słoniową. Trwają intensywne dyskusje i prace grup roboczych, by znaleźć akceptowalne dla wszystkich, kompromisowe rozwiązania, które z jednej strony pomogą chronić lub przynajmniej nie będą stanowiły zagrożenia dla poszczególnych gatunków, a z drugiej nie będą stanowiły zbytniego obciążenia dla biednych krajów o wysokich walorach naturalnych. W dyskusjach uczestniczą nie tylko oficjalne delegacje rządowe z poszczególnych państw, ale i liczni przedstawiciele organizacji pozarządowych (w tym z PTOP „Salamandra”), lobby użytkowników chronionych gatunków oraz eksperci. Miejmy nadzieję, że proprzyrodniczy kierunek większości decyzji zostanie utrzymany.

 


 

Udział jednego z przedstawicieli PTOP „Salamandra” w CITES CoP jest częściowo finansowy ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

NIW-logotyp