Krajowa współpraca na rzecz CITES

alt Polskie instytucje i organizacje działające na rzecz przestrzegania przepisów CITES obradowały w Warszawie, dyskutując nad możliwościami efektywniejszej egzekucji przepisów.

W dniach 6 i 7 maja odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. CITES – krajowej platformy współpracy na rzecz przestrzegania ochrony zagrożonych gatunków poprzez regulację handlu nimi. Grupa działa pod patronatem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a spotkanie zorganizowało PTOP „Salamandra”.

Omówiono m.in. znaczenie, jakie dla polskich organów mają ostatnie decyzje 15 Konferencji Stron CITES. Poinformowano o obserwowanych trendach w nielegalnym obrocie chronionymi gatunkami i rozważono priorytety działań egzekucyjnych. Dużo uwagi poświęcono skali i skutkom rozwoju handlu internetowego.

Podczas obrad Państwowa Rada Ochrony Przyrody przekazała pracownikom Ministerstwa Środowiska oraz PTOP „Salamandra”, którzy uczestniczyli w Konferencji Stron w Katarze, figurki słoni, jako podziękowanie za aktywne, bardzo merytoryczne i skuteczne działania na rzecz zapobieżenia niekorzystnym decyzjom i wspieranie decyzji proprzyrodniczych. Decyzje te dotyczyły m.in. ochrony rysi, słoni afrykańskich oraz handlu internetowego.

 

alt