Jak rejestrować zwierzęta?

Dziś (12 maja) w Kiekrzu pod Poznaniem rozpoczął się drugi cykl szkoleń dla pracowników starostw odpowiedzialnych za rejestrację zwierząt, prowadzony przez PTOP „Salamandra”.

W ciągu najbliższych 4 tygodni reprezentanci około połowy powiatów z całej Polski będą mieli okazję zapoznać się z krajowymi przepisami dotyczącymi rejestracji zwierząt z gatunków objętych ograniczeniami w handlu i powiązanymi z nimi przepisami Unii Europejskiej regulującymi obrót takimi okazami. Podczas wykładów i praktycznych ćwiczeń uczą się, gdzie i jak sprawdzić status ochronny poszczególnych gatunków, jakie dokumenty mogą świadczyć o legalnym pochodzeniu zgłaszanych do rejestru okazów, jak postępować w sprawach nietypowych… W programie warsztatów uwzględniono także wstępne przygotowanie do zapowiadanego (przewidzianego już w ustawie) wprowadzenia obowiązku rejestracji zwierząt z gatunków niebezpiecznych.

Tym razem szkolenia mają charakter 3-dniowy (poprzednie były jednodniowe), jest więc więcej czasu na zajęcia praktyczne i analizę poszczególnych przypadków.
Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w warsztatach, PTOP „Salamandra” rozważa przeprowadzenie dodatkowych zajęć jesienią tego roku.

Szkolenie objął honorowym patronatem Główny Konserwator Przyrody.

 

 

 

alt