W Tajlandii o krytycznej sytuacji nosorożców i słoni

Rozpoczęła się Konferencja Stron CITES

sloniki Przedstawiciele różnych instytucji występujący podczas dzisiejszego oficjalnego otwarcia 16 Konferencji Stron Konwencji o międzynawowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) w Bangkoku zgodnie podkreślali, że spotkanie to odbywać będzie się w cieniu krytycznej sytuacji nosorożców i słoni. Te charyzmatyczne zwierzęta są w ostatnich latach narażone na niespotykaną presję ze strony kłusowników, co z kolei jest efektem wzrostu popytu i cen na produkty wykonane z ich ciosów i rogów.

mis Swój udział w tegorocznej Konferencji stron CITES zgłosiło ponad 2000 uczestników - przedstawicieli większości ze 178 krajów, będących obecnie stronami CITES, a także licznych organizacji i instytucji. Przez najbliższe dwa tygodnie będą oni dyskutować i decydować nie tylko o tym, jak najskuteczniej ratować słonie i nosorożce, ale także nad dziesiątkami innych tematów ważnych dla przetrwania gatunków zagrożonych przez nadmierne pozyskiwanie do celów gospodarczych i będących przedmiotem handlu międzynarodowego. Wśród tematów, które będą zapewne budziły najwięcej zainteresowania i emocji, można wymienić różne propozycje decyzji i rezolucji dotyczących niedźwiedzia polarnego, tygrysów, kilku gatunków żółwi, rekinów, mant, tropikalnych drzew czy zasad sprowadzania okazów zagrożonych gatunków z morza. Lista interesujących i ważnych tematów jest jednak znaczenie dłuższa – np. wzrastające znaczenie handlu okazami zagrożonych gatunków w Internecie.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był głównie sprawom proceduralnym, z których najwięcej kontrowersji wzbudziły propozycje (jedna z nich zgłoszona przez Unię Europejską) dotyczące ograniczenia stosowania tajnych głosowań przy rozstrzyganiu spraw o charakterze merytorycznym, a nie osobowym.

40-lecie-CITES

Podczas Konferencji Polskę reprezentuje trzyosobowy zespół: Karol Wolnicki i Wojciech Piwowarski - specjaliści z Ministerstwa Środowiska (polskiego organu zarządzającego CITES) oraz dr Andrzej Kepel, prezes PTOP „Salamandra” i wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody (polskiego organu naukowego CITES). Wśród obserwatorów z organizacji pozarządowych jest także Borys Kala, wiceprezes „Salamandry”, który przewodniczy delegacji CEEweb for Biodiversity - sieci organizacji przyrodniczych z Europy Środkowej i Wschodniej.

Zdjęcia: © PTOP "Salamandra"