Poszerzanie Natury 2000

Prawie rok po opublikowaniu przez organizacje pozarządowe krytycznej oceny rządowej propozycji sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz pierwszej propozycji uzupełnienia zgłoszonej Komisji Europejskiej listy obszarów (tzw. Shadow List), Ministerstwo Środowisko ogłosiło do konsultacji listę obszarów z regionu kontynentalnego, o które miałaby zostać uzupełniona pierwotna propozycja. Wcześniej ogłoszono podobną listę dla regionu alpejskiego.
 
 
Ogłoszone obecnie przez Ministerstwo propozycje dotyczą wyłącznie obszarów "siedliskowych". Lista obszarów "ptasich" także wymaga uzupełnienia.
Fot. Andrzej Kepel

Choć ogłoszone przez Ministerstwo nowe listy nie obejmują wszystkich propozycji zgłoszonych przez organizacje i zawierają nieco zaskakujących błędów, gdyby zostały przyjęte, powierzchnia chroniona w ramach sieci uległaby więcej niż podwojeniu. W przypadku wielu gatunków i typów siedlisk przyrodniczych ich reprezentacja w ramach sieci uległaby poprawie.

Organizacje przyrodnicze będą dalej uważnie obserwować postępy w pracach nad siecią Natura 2000 w naszym kraju i w razie potrzeby zgłaszać swoje uwagi i propozycje.

Andrzej Kepel