Wiatraki w dolinie Noteci - finał w sądzie

14 kwietnia Wojewódzki Sąd Apelacyjny w Poznaniu, oddalił prośbę radnych z Szamocina o uchylenie decyzji wojewody, unieważniającej uchwałę Rady Gminy Szamocin w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która miała umożliwić zlokalizowanie w dolinie Noteci dużej farmy wiatrowej.

O planach postawienia w dolinie Noteci ponad 100 wiatraków pisaliśmy już kilkukrotnie w Aktualnościach Przyrodniczych. Z artykułów tych można się dowiedzieć m.in. o zagrożeniach dla przyrody, jakie przyniosłaby realizacja tego przedsięwzięcia, oraz o argumentach samorządowców ("Dolina Noteci zagrożona przez wiatraki", "Potrzeby gminy ważniejsze niż prawo?").

Na razie nadnotecka przyroda jest bezpieczna. Ale na jak długo? Znając determinację burmistrza Szamocina, pana Edwarda Kucnera, można się spodziewać, iż odwoła się on od decyzji WSA i sprawa trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jednak uchwała Rady Gminy Szamocie jest tak jednoznacznie sprzeczna z prawem, że tą drogą raczej burmistrz nic nie wskóra.

Przemysław Wylegała