Konkurs plastyczny "Moje spotkania z ptakami" rozstrzygnięty!

W ramach projektu mającego na celu popularyzowanie obserwowania ptaków PTOP "Salamandra" zorganizowało konkurs plastyczny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Do naszego biura dostarczono blisko 200 prac wykonanych w najróżniejszych technikach. Były akwarele, rysunki, wyklejanki, rzeźby ze styropianu, drewna oraz masy papierowej, a nawet linoryty. Jury miało bardzo trudne zadanie aby wybrać zwycięzców.

Ostatecznie wyłoniono trzech laureatów. Pierwsze miejsce zajął Michał Tokarski z Czarnej za pracę pt. "Nadzieja", drugie miejsce przyznano Sandrze Mistal ze Szczecina za pracę pt. "Drozdy", trzecie zaś Aleksandrze Sokołowskiej z Gostynia za "Sieweczkę rzeczną".

Postanowiono również przyznać 4 wyróżnienia: dla Alicji Makiewicz z Olsztyna za "Sikorkę modrą", Kacpra Leśniewskiego z Niewodnicy Kościelnej (praca bez tytułu), Darii Kot ze Swarzędza za pracę "Bocian czarny" oraz Tomasza Sadowskiego z Kiełpina za rzeźbę przedstawiająca bociana. Nagrody zostaną wkrótce wysłane pocztą.

Przemysław Wylegała