Konkursy przyrodnicze w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 PTOP „Salamandra” planuje organizację następujących konkursów przyrodniczych:
- Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Płazy i gady Polski”,
- Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Parki narodowe w Polsce”.

Podobnie jak w roku ubiegłym:
- etapy szkolne obu konkursów planujemy przeprowadzić w miesiącu styczniu (2018 r.),
- w konkursie dla gimnazjów i szkół podstawowych zostanie pominięty etap okręgowy.

grzebiuszka ziemna Tomasz Skorupka male

Grzebiuszka ziemna, fot. Tomasz Skorupka

Dokładne informacje na temat konkursów zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz rozesłane drogą mailową do wszystkich szkół w Wielkopolsce pod koniec września.

Ewa Olejnik