Najlepsi młodzi entomolodzy województwa wielkopolskiego

Najlepsi młodzi entomolodzy województwa wielkopolskiego

19 marca br., w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w  Poznaniu miał miejsce ostatni etap Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Chrząszcze Polski”.
 
 
 Zadowoleni laureaci Konkursu, wraz ze swoimi nauczycielami. Fot. Przemysław Wylegała
W imprezie uczestniczyło ok. 100 młodych entomologów, którzy przeszli zwycięsko przez dwa poprzednie etapy konkursu – szkolny oraz okręgowy, które odbyły się 17 listopada 2004 r. oraz 8 stycznia br. Etap wojewódzki przebiegał zgodnie z jedenastoletnią już tradycją. Najpierw uczniowie napisali test, na podstawie którego, po tradycyjnej również dogrywce, wyłoniono dziesiątkę półfinalistów:

- Kamil Bilicki (Gimnazjum nr 26 w Poznaniu)

- Jakub Buda (Zespół Szkół w Tuchorzy)

- Jakub Ciemachowski (Gimnazjum w Trzciance)

- Paulina Grochowska (Gimnazjum w Gizałkach)

- Monika Karolak (Gimnazjum w Margoninie)

- Henryk Konieczny (Gimnazjum nr 1 w Gostyniu)

- Iwona Rychły (Gimnazjum w Nowym Tomyślu)

- Aleksandra Sokołowska (Gimnazjum nr 22 w Gostyniu)

- Anna Widera (Gimnazjum w Opatowie)

- Zbigniew Zydor (Szkoła Podstawowa w Budzyniu)


Uczestnicy półfinału, jak zwykle reprezentujący bardzo wysoki poziom wiedzy, przed entuzjastycznie kibicującą publicznością odpowiadali na pytania dotyczące m.in. występowania i biologii chrząszczy oraz rozpoznawali gatunki na podstawie zdjęć i okazów. Troje uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą, zakwalifikowało się do finału (na szczęście obyło się bez stresującej dogrywki). Finaliści wykazali się bardzo wyrównanym zasobem wiedzy, ale i tym razem udało się bez dogrywek wyłonić laureatów. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Monika Karolak , drugie – Jakub Buda , trzecie zaś – Jakub Ciemachowski.

Jak co roku – laureaci opuścili teren szkoły dźwigając torby z różnorodnymi publikacjami, które pomogą im poszerzać wiedzę przyrodniczą.

Wszyscy półfinaliści spotkają się ponownie 23 kwietnia. Od kilku już lat dwudziestu uczniów, którzy uzyskują największa liczbę punktów w pierwszej części etapu wojewódzkiego, uczestniczy w tzw. „finale finałów” – etapie ponadwojewódzkim konkursu, w którym biorą udział laureaci naszego konkursu oraz podobnego konkursu organizowanego przez Klub Przyrodników. W tym roku impreza ta odbędzie się w Poznaniu i jak zwykle – połączona będzie z wycieczką przyrodniczą.

Oprócz półfinalistów do etapu ponadregionalnego zakwalifikowali się:

- Piotr Grabowski (Gimnazjum w Kole)

- Paweł Grubich (Gimnazjum w Wysokiej)

- Karol Kochman (Zespół Szkół w Belęcinie)

- Bartosz Matuszak (Szkoła Podstawowa w Sławianowie)

- Błażej Nowak (Gimnazjum w Czempiniu)

- Agata Paczyńska (Gimnazjum w Kwilczu)

- Barbara Stoma (Gimnazjum w Kwilczu)

- Paweł Szymański (Szkoła Podstawowa w Dębach Szlacheckich)

- Jarosław Szymczak (Gimnazjum nr 1 w Rychwale)

- Monika Świerszczyńska (Gimnazjum w Jędrzejewie)

„Salamandra” składa serdeczne podziękowania:


- sponsorom konkursu: Ministerstwu Środowiska, MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wydawnictwu Publicat S.A. oraz Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,

- dyrekcji i nauczycielom (Pani Annie Prange, Pani Iwonie Ratajszczak oraz Pani Elizie Rybskiej) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu za udostępnienie pomieszczeń szkoły oraz pomoc w organizacji etapu wojewódzkiego Konkursu,

- wolontariuszom: Andy Churchard, Agnieszce Ciemachowskiej, Agnieszce Drzewieckiej, Annie Ekner, Anecie Gołębiewskiej, Monice Górawskiej, Annie Jemioło, Hannie Kęsickiej, Magdalenie Karbowskiej, Dunji Krempin, Piotrowi Kupczykowi, Annie Piaseckiej, Marcie Prange, Markowi Przewoźnemu, Kindze Żuk.

Ewa Olejnik