Konkurs dla szkół średnich – rezygnacja z etapu wojewódzkiego

UWAGA! Przypominamy, iż z powodu niewielkiej liczby szkół zgłoszonych do konkursu z województwa zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego postanowliśmy zrezygnować z organizacji etapu wojewódzkiego konkursu. Uczniowie zgłoszeni przez szkoły na protokole z etapu szkolnego Konkursu wezmą udział w etapie ponadwojewódzkim, z pominięciem etapu wojewódzkiego.
Uczniowie zgłoszeni w protokole są automatycznie kwalifikowani do etapu ponadwojewódzkiego. PTOP „Salamandra” nie będzie osobno informować o zakwalifikowaniu uczniów.

Etap ponadwojewódzki, w którym wezmą udział uczniowie zgłoszeni przez Szkoły, odbędzie się 27 marca 2010 r. (sobota), o godzinie 10.00, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu (Os. Czecha 59). Dojazd na miejsce – tramwajem nr 1, 5 lub 17. Przewidywany czas trwania imprezy – 3 godziny.

INFORMACJA TA ZAWARTA BYŁA W LIŚCIE PRZESŁANYM DO WSZYSTKICH SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W ETAPIE SZKOLNYM KONKURSU.