Tematy przyszłorocznych konkursów przyrodniczych.

Mimo że nie skończył się jeszcze rok szkolny 2009/2010 – podajemy tematy przyszłorocznych konkursów przyrodniczych, organizowanych przez PTOP „Salamandra”, tak aby zainteresowani uczniowie mogli już teraz wzbogacać swoją wiedzę pod „konkursowym” kątem. 

alt - Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Rośliny i zwierzęta mokradeł”. Przy czym przez mokradła rozumiemy tu wszelkie ekosystemy wodne i ziemnowodne - jeziora i inne zbiorniki wodne (w tym stawy, zbiorniki zaporowe, drobne naturalne zbiorniki wodne itd.), cieki (źródła, potoki, rzeki, strumienie, rowy i kanały), torfowiska, mokradła okresowe (w tym m.in.: mułowiska i namuliska).

  • - Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich „Zwierzęta lasów”.

Pytania, jak zwykle, dotyczyć będą głównie występowania, wyglądu, odżywiania, rozmnażania i innych istotnych cech gatunków. 

Miejmy nadzieję, że dzięki konkursom wzrośnie znów liczba młodych miłośników i znawców naszej przyrody.

Dokładne regulaminy konkursów dostępne będą na naszej stronie po ustaleniu dat poszczególnych etapów konkursów, co uzależniamy od planu zajęć na rok szkolny 2010/2011, ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty, jak również od terminów ważniejszych olimpiad i konkursów o zbliżonej do przyrodniczej tematyce. Nie chcemy bowiem, aby konkursy kolidowały z innymi istotnymi imprezami, w których mogą potencjalnie uczestniczyć uczniowie zainteresowani naszymi konkursami.   

Informacje na temat konkursów, wraz z formularzem zgłoszeniowym, wysłane zostaną do szkół tradycyjną pocztą na początku września br.

Ewa Olejnik