Konkursy przyrodnicze - co, gdzie, kiedy...

Wysyłając do szkół wstępne informacje na temat konkursów przyrodniczych, nie znaliśmy jeszcze terminów i miejsc przeprowadzenia końcowych etapów. Informacje te, zgodnie z zapowiedzią, zawarliśmy w materiałach dotyczących etapów szkolnych. Zamieszczamy je także tutaj, w internecie:

  • etap wojewódzki Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych "Rośliny i zwierzęta mokradeł":

                                    - 19 marca 2011r., godz. 10.00

                                    - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu (Os. Czecha 59)

  • etap ponadwojewódzki Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych "Rośliny i zwierzęta mokradeł":

                                    - 21 maja 2011r., godz. 10.00

                                    - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu (Os. Czecha 59)

  • etap ponadwojewódzki Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych "Zwierzęta lasów":

                                    - 7 maja 2011r., godz. 10.00

                                    - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu (Os. Czecha 59)

alt

Do zobaczenia wiosną!

Ewa Olejnik