Konkursy przyrodnicze „Salamandry” w roku szkolnym 2011/2012

Wakacje w pełni. Pasjonaci przyrody mają więc dużo czasu na obserwacje naszej rodzimej flory i fauny, a co bardziej dociekliwi – na spokojne przeglądanie przyrodniczych publikacji. Z myślą o nich podajemy już teraz tematy konkursów, które „Salamandra” planuje zorganizować w roku szkolnym 2011/2012.

  • Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Chrząszcze Polski (zagrożone wyginięciem)”. Tematem przewodnim Konkursu będą gatunki chrząszczy wpisane do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – Bezkręgowce”, dostępnej w internecie pod adresem: http://www.iop.krakow.pl/pckz/default.asp?nazwa=default&je=pl oraz wszystkie gatunki chrząszczy objęte w Polsce ochroną gatunkową.

Dokładne regulaminy i informacje na temat Konkursów zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej na początku września.

Ponadto, w trosce o środowisko, w tym roku szkolnym planujemy zastosować nie papierową, ale mailową formę bezpośredniego zawiadamiania szkół o Konkursach. Na początku września oraz powtórnie – w połowie września, do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego oraz do szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim roześlemy maile z materiałami na temat Konkursów – list, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy. Materiały do etapów szkolnych oraz do etapu okręgowego konkursu dla gimnazjów i szkół podstawowych będziemy już wysyłać pocztą tradycyjną – w formie papierowej.

Już teraz zachęcamy uczniów do udziału w Konkursach. Oprócz satysfakcji z poszerzenia przyrodniczej wiedzy, na laureatów czekają atrakcyjne nagrody – publikacje przyrodnicze oraz sprzęt turystyczny.

alt

Ewa Olejnik