Młodzi wielkopolscy ornitolodzy

20 kwietnia br., w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu odbył się etap wojewódzki Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Ptaki Polski zagrożone wyginięciem”, organizowanego przez „Salamandrę” w roku szkolnym 2012/2013.

Tradycyjnie już etap ten składał się z testu, finału oraz ścisłego finału. W teście znalazły się m.in. takie pytania jak: „W jakim głównie środowisku występuje pójdźka?”, „Czym głównie odżywia się pustułka?”, „Ile gatunków należących do rodziny dzięciołowatych występuje w Polsce?” oraz inne, dotyczące biologii, wyglądu i występowania ptaków podlegających w Polsce ochronie oraz w pisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Aby wyłonić dziesiątkę finalistów, trzeba było przeprowadzić dogrywkę wśród czterech uczniów, kjtórzy uzyskali w teście 18 puntków (na 24 możliwych).

Ostatecznie do finału zakwalifikowały się następujące osoby:

 • Mikołaj Dziedzic (liczba punktów uzyskanych w teście – 21) z Gimnazjum nr 2 w Trzciance
 • Michał Nowak (21) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie
 • Dorota Nowicka (20) z Gimnazjum nr 3 w Pleszewie
 • Robert Grześniak (20) z Gimnazjum w Trzcinicy
 • Izabela Wróblewska (19) ze Szkoły Podstawowej w Sławianowie
 • Marek Zięba (19) z Zespołu Szkół nr 1 w Krotoszynie
 • Paweł Grześniak (19) z Gimnazjum w Trzcinicy
 • Arek Guhs (18) ze Szkoły Podstawowej w Sławianowie
 • Antoni Bresch (18) z ZSP w Granowie
 • Michał Otworowski (18) ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.

Finaliści rozpoznawali gatunki na podstawie zdjęć, głosów i opisów. Bez konieczności przeprowadzania dogrywki, do ścisłego finału zakwalifikowano następujących uczniów: Mikołaj Dziedzic, Paweł Grześniak , Antoni Bresch.

Na podstawie pytań ścisłego finału wyłoniono laureatów etapu wojewódzkiego:

IMG 1138


I miejsce

Mikołaj Dziedzic (w środku)

II miejsce

Paweł Grześniak

III miejsce

Antoni Bresch

 

 

Ponadto, dziesiątka finalistów oraz dodatkowych 12 osób, które najlepiej napisały test etapu wojewódzkiego weźmie udział w etapie ponadwojewódzkim konkursu, który odbędzie się 18 maja w Poznaniu.

Dodatkowe osoby zakwalifikowane do etapu ponadwojewódzkiego:

 • Joanna Michalska (liczba punktów uzyskanych w teście – 18) z Gimnazjum w Stawiszynie
 • Radosław Tokarz (17) ze Szkoły Podstawowej w Budzyniu
 • Edward Surdyk (17) z Gimnazjum w Skokach
 • Maciej Antkowiak (17) Gimnazjum w Baranowie
 • Zuzanna Fryska (17) z Gimnazjum w Gębicach
 • Beata Witkowska (17) z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu
 • Mikołaj Witczak (16) ze Szkoły Podstawowej w Borku
 • Natalia Rogowska (16) z Gimnazjum nr 3 w Koninie
 • Jędrzej Jasiński (16) z Zespołu Szkół w Zimnowodzie
 • Estera Szwedziak (16) z Publicznego Gimnazjum w Świętej
 • Aleksandra Cześnik (16) z Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie
 • Kuba Wojtyś (16) z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom etapu wojewódzkiego Konkursu oraz ich nauczycielom!

Polskie Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” dziękuje instytucjom oraz osobom, które wsparły organizację Konkursu:

 • wolontariuszom;
 • Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu (gospodarzowi etapu wojewódzkiego): Dyrektorowi – Panu Markowi Kordusowi, nauczycielkom – Pani Iwonie Ratajszczak i Pani Joannie Gorzejewskiej oraz Panu Piotrowi Szymkowiakowi;
 • sponsorom Konkursu: Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędowi Miasta Poznania, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wydawnictwu Multico Oficyna Wydawnicza.

Ewa Olejnik