Konkurs "Drzewa i krzewy Polski" w powiecie brzozowskim

W dniu 13 marca 2004 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach odbył się finał Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. "Drzewa i krzewy Polski", w którym udział wzięli uczniowie szkół powiatu brzozowskiego (województwo podkarpackie). Konkurs został zorganizowany przez I Galicyjskie Koło PTOP "Salamandra" w Brzozowie oraz przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Humniskach. Patronat medialny nad imprezą objęły "Wiadomości Brzozowskie" i Muzeum Regionalne w Brzozowie.

Konkurs składał się z dwóch części - eliminacji szkolnych (wzięło w nim udział 291 uczniów) i etapu powiatowego, w którym uczestniczyło 78 osób. Odbyły się one w tych samych terminach, co etap szkolny i wojewódzki konkursu organizowanego przez PTOP "Salamandra". Wszystkie pytania konkursowe przygotowane zostały przez "Salamandrę".

Wszyscy uczniowie przybyli na etap powiatowy uczestniczyli w jego pierwszym etapie, który odbył się w pięciu salach lekcyjnych, pod nadzorem trzyosobowych komisji. Polegał on na prawidłowym rozwiązaniu testu. W tym roku nie było zróżnicowania na typy szkół, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów odpowiadali na te same pytania.

Testy zostały sprawdzone przez komisje i wyłoniono ośmiu półfinalistów z największą liczbą punktów. O dwa pozostałe miejsca walczyło w dogrywce czworo uczniów.

Nad prawidłowym przebiegiem dalszej części konkursu czuwała komisja pod przewodnictwem pani Małgorzaty Krzysztyńskiej. Przed audytorium składającym się z zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów, którym nie powiodło się w pierwszym etapie, dziesięciu półfinalistów odpowiedziało na osiem pytań. Do finału przeszło troje uczestników, jednak i tym razem nie obyło się bez dogrywki.

Niekwestionowanym zwycięzcą finału II Powiatowego Konkursu "Drzewa i krzewy Polski" został Mateusz Lisowski, uczeń Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej, który po trzech etapach łącznie uzyskał 33,5 p. Drugie miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół w Węglówce Ewelina Such, a trzecie Wojciech Pietraszek z Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu.

Każdy uczeń otrzymał dyplom pamiątkowy oraz pięknie wydany album przyrodniczy. Trzy pierwsze miejsca dodatkowo nagrodzone zostały plecakami, które z pewnością będą przydatne podczas wycieczek krajoznawczych. Możliwe stało się to dzięki sponsorom, którzy tak jak w poprzednim roku hojnie zasilili budżet konkursu, a także zadbali o "osłodzenie" imprezy.

Z całego serca dziękujemy:

    * Urzędowi Miasta i Gminy Brzozów
    * Starostwu Powiatu Brzozowskiego
    * Urzędowi Gminy Dydnia
    * Urzędowi Gminy Haczów
    * Urzędowi Gminy Jasienica Rosielna
    * Urzędowi Gminy Nozdrzec
    * Nadleśnictwu Brzozów
    * Muzeum Regionalnemu w Brzozowie
    * "Wiadomościom Brzozowskim"
    * Andrzejowi Bieńczakowi - "Eleo-Budmax"
    * Wacławowi Bieńczakowi - Wyroby Cukiernicze
    * Justynie I Gabrielowi Jędruszczakom -"Agro-Hum S.C."
    * Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Humniskach
    * Tadeuszowi Zygarowiczowi - Firma Handlowa "Alta"
    * Małgorzacie i Jerzemu Krzysztyńskim


Przygotowaniem i przeprowadzeniem eliminacji szkolnych oraz konkursu powiatowego zajął się p. Jerzy Krzysztyński reprezentujący I Galicyjskie Koło PTOP "Salamandra", a p. Małgorzata Krzysztyńska zorganizowała imprezę na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Humniskach. Do sprawnego przebiegu całego przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyniły się nauczycielki tejże szkoły: p. Danuta Śnieżek, p. Maria Lasek i p. Teresa Sokalska. Ostatnie słowo należało do p. Aliny Zygarowicz, która złożyła podziękowania za przybycie zaproszonym gościom, nauczycielom, sponsorom, a przede wszystkim finalistom.

W tym roku gościliśmy większe grono uczestników niż w roku ubiegłym, co świadczy o zainteresowaniu młodych ludzi ekologią. Pozwala to na konkluzję, że tego typu imprezy są potrzebne i mamy nadzieję, że na stałe wpiszą się w tradycję naszej szkoły. Zatem, do zobaczenia w przyszłym roku...

Teresa Sokalska