III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen

bioopen baner-1

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" objęło patronatem III Ogólnopolską Konferencję Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen. Poniżej zaproszenie Organizatorów.

Doktoranci, Młodzi Naukowcy!

To do Was kierujemy zaproszenie na III Ogólnopolską Konferencję Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen. W dniach 11-12 maja 2017 r. spotkamy się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, już po raz trzeci, aby przedstawić naukowe dokonania, podzielić się doświadczeniem i integrować się we wspaniałej atmosferze! Na Konferencji gościć będziemy wybitnych specjalistów, których wykłady rozpoczną obrady w czterech sesjach tematycznych:

- Mikrobiologia w medycynie i przemyśle

- Biologia molekularna i biotechnologia

- Fizjologia i biotechnologia roślin

- Ekologia i ochrona środowiska.

Uczestnicy natomiast będą mogli zaprezentować się w sesjach referatowych i posterowych. W trakcie trwania BioOpen swoje usługi i produkty zaprezentują także znane i szanowane firmy z sektora life science. Rejestracja rozpoczyna się 16.01.2017r. Zapraszamy na naszą stronę i profil na facebooku.

http://acer.biol.uni.lodz.pl/~bioopen/
https://web.facebook.com/konferencja.bioopen/