Ekologiczne treści deprawują młodzież!

Wraże moce - np. stowarzyszenia i organizacje - próbują przenikać do szkół! O zgrozo, bywa, że zapraszają nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, do udziału w organizowanych imprezach bądź innych przedsięwzięciach! Młodzi ludzie podatni są na efektowne wystąpienia i gubią się w rozpoznawaniu ich rzeczywistego znaczenia. Tymczasem atrakcyjne hasła ekologiczne mogą nieść w sobie w rzeczywistości szkodliwe treści wychowawcze, bezkrytycznie przyjmowane przez młodzież!
 
Ministerstwo Edukacji i Nauki rozesłało w ubiegłym tygodniu do kuratorów oświaty pismo, w którym ostrzega przed organizacjami głoszącymi szkodliwe wychowawczo hasła ekologiczne lub pacyfistyczne. Przypomina, że szkoła ma być instytucją wolą od jakiejkolwiek indoktrynacji. Kuratoria mają więc ostrzec dyrektorów szkół przed czającym się niebezpieczeństwem i „zdarzającymi się próbami dotarcia do uczniów”. W imieniu Ministra sekretarz stanu p. Jarosław Zieliński apeluje: „Należy podjąć skuteczne działania zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczne warunki edukacji, rozumiane także jako kształtowanie odpowiedniego, dojrzałego stosunku do współczesnych wydarzeń politycznych i społecznych.”

Czuj duch! Zielony karzeł reakcji nie śpi!

Andrzej Kepel


TREŚĆ PISMA MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI
(za Wiadomości ngo.pl):


Warszawa, 9 marca 2006 r.

Państwo
Kuratorzy Oświaty
Szanowni Państwo

wiele stowarzyszeń i organizacji zwraca się do szkół z propozycjami prezentowania w placówkach oświatowo - wychowawczych swoich poglądów, zamierzeń i planów. Zdarza się, że zapraszają nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, do udziału w organizowanych imprezach bądź innych przedsięwzięciach.

Odnosząc się do tych zdarzeń, informuję o stanowisku Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Szkoła jest instytucją wolną od działań politycznych i jakiejkolwiek indoktrynacji (art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty. Dz.U.z 2004r. nr 256, póz. 2572, z późn. zmianami).

Dyrektor szkoły odpowiada za organizację placówki. Podejmuje decyzje umożliwiające spotkania z dziećmi i młodzieżą, a także z nauczycielami osób z zewnątrz. W ten sposób przyjmuje odpowiedzialność nie tylko za przebieg samych spotkań, lecz także za prezentowane na nich treści.

Działalność dydaktyczna, a przede wszystkim wychowawcza szkoły, to pomoc i towarzyszenie uczniom w trudnym procesie dojrzewania. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym najczęściej nie mają w pełni ukształtowanego systemu wartości. Młodzi ludzie podatni są na efektowne wystąpienia, gubią, się jednocześnie w rozpoznawaniu ich rzeczywistego znaczenia. Zdarza się, że atrakcyjne hasła pacyfistyczne, ekologiczne, antywojenne bezkrytycznie przyjmowane przez młodzież niosą w sobie w rzeczywistości szkodliwe treści wychowawcze.

Prosię Państwa o poinformowanie dyrektorów szkół o zdarzających się próbach dotarcia do uczniów, do czego okazją w najbliższym czasie może być rocznica interwencji w Iraku. Należy podjąć skuteczne działania zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczne warunki edukacji, rozumiane także jako kształtowanie odpowiedniego, dojrzałego stosunku do współczesnych wydarzeń politycznych i społecznych.

Z wyrazami szacunku (-)
Jarosław Zieliński
w/z Ministra
Sekretarz Stanu