FOTO-EKO 2018 - można już zgłaszać zdjęcia!

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” już po raz 26 zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski – dziko występujące rośliny, grzyby i zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca.

alt


Prace na Konkurs można zgłaszać do 21 października br. za pośrednictwem strony internetowej: http://www.foto-kurier.pl/uzytkownik/twoje_zdjecia.html. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 listopada, a do grudnia powstanie wystawa prezentująca kilkadziesiąt najlepszych prac. W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace. Podobnie jak w latach ubiegłych ich autorzy sami dokonają wyboru nagród rzeczowych (np. sprzętu lub akcesoriów fotograficznych albo turystycznych). Oprócz nagród przyznane zostaną wyróżnienia. Ze względu na potrzebę zwrócenia uwagi na występowanie i zasady ochrony przyrody na terenach zurbanizowanych, w tegorocznej edycji zostanie wydzielona specjalna kategoria „Dzika przyroda w mieście”, w ramach której zostanie przyznane dodatkowe wyróżnienie.

Od ćwierć wieku corocznie w Konkursie FOTO-EKO bierze udział kilkuset miłośników fotografii zafascynowanych naszą rodzimą przyrodą, w tym wielu uznanych fotografików. Z kilkudziesięciu najlepszych nadesłanych prac powstanie wystawa pokonkursowa, która przez rok będzie wędrować po rozmaitych szkołach, urzędach, muzeach przyrodniczych i innych placówkach. Jej zasadniczy cel to uwrażliwienie na naszą rodzimą przyrodę, popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozwijanie i kształtowanie postaw przyjaznych naturze.

Partnerem głównym tegorocznej edycji Konkursu jest Fundacja VEOLIA POLSKA, wspólnie z którą PTOP „Salamandra” realizuje działania związane z ochroną dzikiej przyrody w Poznaniu. Patronat medialny nad Konkursem sprawuje Foto-Kurier oraz Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”.

Regulamin Konkursu do pobrania TUTAJ.

Regulamin wraz z załącznikiem dot. zasad przetwarzania danych uczestników dostępny także TUTAJ.

Ewa Olejnik

Partner główny Konkursu:

RGB VEOLIA FUNDACJA 10CM

Pozostali partnerzy:


Logo www black copy male

kampanieseo-logo-konkursy y42

Vanellus male

Logo PP SOSENKA male

blachotrapez male

stadnina-koni-runowo-logo

ecoflores male

fasardi male

feldhausklinker male

medjol male

 brevis-logo male

Patronat medialny:

Logo www black copy male

Magazyn logo czarne male