Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji FOTO-EKO!

Wiosna w pełni. Za chwilę lato. Najlepszy czas na uwiecznianie piękna naszej przyrody... Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" po raz siedemnasty zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. Poniżej regulamin konkursu.
 
 •  Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (np. rośliny, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca).
 •  Można nadsyłać zarówno prace czarno-białe jak i kolorowe. Technika wykonania zdjęć dowolna. Fotomontaż jest zabroniony.
 •  Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie siedem prac. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno.
 •  Prace powinny mieć formę odbitek lub wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od ok. 20x30 cm do ok. 30x40 cm.
 •  Przesyłanych prac nie należy podklejać.
 •  Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić jej tytuł oraz godło autora (w formie słowa i liczby).
 •  Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę, w której prosimy umieścić kartkę z danymi autora – imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz nr telefonu i krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie. Do koperty tej należy także włożyć zaadresowaną do siebie, pustą kopertę ze znaczkiem. Zostanie ona wykorzystana do wysłania informacji o wynikach konkursu.
 •  Prace prosimy pakować w sztywne koperty.
 •  Nie przewiduje się podziału prac na różne kategorie.
 •  W konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w konkursie. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac.
 •  LAUREACI I, II i III MIEJSCA SAMI DOKONUJĄ ZAKUPU NAGRÓD. ZAKUP TEN JEST NASTĘPNIE REFUNDOWANY PRZEZ PTOP „SALAMANDRA”.
 •  ŁĄCZNA KWOTA PRZEZNACZONA NA ZAKUP NAGRÓD –TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH.
 •  Nadsyłając prace na FOTO-EKO 2008 i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych przez PTOP „Salamandra”. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami FOTO-EKO. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 •  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na wystawach związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora.
 •  W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji (drukiem oraz w Internecie) we wszystkich materiałach związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie (dotyczy to także prawa udzielania licencji innym podmiotom, publikującym informacje o konkursie).
 •  Autor może ponadto wyrazić zgodę na jednorazową, nieodpłatną publikację nadesłanych prac w wydawnictwach „Salamandry” niezwiązanych z konkursem, umieszczając dodatkowo w kopercie ze swoimi danymi podpisane oświadczenie: „Udzielam PTOP „Salamandra” na czas nieograniczony licencji do jednorazowej, nieodpłatnej publikacji moich zdjęć nadesłanych na konkurs FOTO-EKO 2008 w wydawnictwach Towarzystwa”. Brak takiego oświadczenia oznacza brak zgody autora na publikację zdjęć w materiałach nie dotyczących konkursu.
 •  W przypadku wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w drukowanych publikacjach wydawanych przez PTOP „Salamandra”, autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski.
 •  Zdjęcia ptaków przy gniazdach oraz nietoperzy w schronieniach, wykonane z odległości mogącej powodować zaniepokojenie tych zwierząt, nie będą przez jury rozpatrywane.
 •  Nadesłane prace nie będą zwracane.

Termin nadsyłania prac – 22 września 2008 r.


Zdjęcia należy nadsyłać pod adresem: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań.

GŁÓWNYMI SPONSORAMI KONKURSU SĄ: WFOŚIGW W POZNANIU ORAZ GFOŚIGW W POZNANIU.

Ewa Olejnik