Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

alt

Zapraszamy do udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2015.

Poniżej prezentujemy regulamin Konkursu.

REGULAMIN FOTO-EKO 2015

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z siedzibą w Poznaniu, ul. Stolarska 7/3.

2. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (rośliny, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca).

3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw.

4. W Konkursie biorą udział wyłącznie prace kolorowe.

5. Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie trzy prace. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno.

6. Do konkursu nie będą dopuszczone zdjęcia ptaków przy gniazdach oraz nietoperzy w schronieniach, wykonane z odległości mogącej powodować zaniepokojenie tych zwierząt, a także fotomontaże. Prace uznane przez jury za należące do jednej z tych kategorii nie będą rozpatrywane.

7. Prace należy nadsyłać w formie elektronicznej - mailem, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , wpisując w tytule maila swoje imię i nazwisko lub na płycie CD lub DVD pod adresem: PTOP „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań (z dopiskiem na kopercie „FOTO-EKO”).

8. W przypadku przesyłania zdjęć drogą mailową NALEŻY podać wymagane dane na formularzu, który trzeba dołączyć do maila. Link do formularza znajduje się pod regulaminem. Prosimy nie zmieniać formatu formularza!

9. Pliki ze zdjęciami należy oznaczyć (nazwać) w następujący sposób: Nazwisko-Imię-tytuł zdjęcia (bez polskich czcionek).

10. W liście załączonym do płyty należy podać: tytuły prac, przyporządkowane do nazw plików, a także dane autora – imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu.

11. Zdjęcia sugerujemy zapisywać w RGB. Format plików – TIF lub JPG, przy możliwie jak najmniejszym stopniu kompresji (najwyższej jakości), rozdzielczość - 300 dpi.

12. Rozmiar zdjęcia w pliku powinien być możliwie duży, jednak plik z pojedynczym zdjęciem nie powinien być większy niż 12 Mb. Ponieważ odbitki na wystawę pokonkursową będą wykonywane w rozmiarze zbliżonym co najmniej do formatu A4, sugerujemy, by krótszy bok zdjęcia miał co najmniej 2300 pikseli.

13. Autor odpowiada za jakość (w tym rozdzielczość, stopień kompresji i inne parametry techniczne) przesłanych zdjęć. Wady plików będą wpływały na ocenę pracy podobnie jak wady odbitek w przypadku oceny prac na papierze.

14. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca zdjęcia jest autorem/autorką załączonych prac oraz posiada pełne prawa autorskie.

15. W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w Konkursie. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac.

16. Laureaci I, II i III miejsca sami dokonują wyboru nagród. Zakup zostanie sfinansowany lub zrefundowany przez PTOP „Salamandra” do kwoty, której wysokość zostanie laureatom podana wraz z informacją o wynikach Konkursu. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają wartościowe publikacje przyrodnicze.

17. Nadsyłając prace na FOTO-EKO i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez PTOP „Salamandra”. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami FOTO-EKO. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i aktualizacji.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na wystawach związanych z Konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora.

19. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji (drukiem oraz w Internecie) we wszystkich materiałach związanych z Konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w Konkursie (dotyczy to także prawa udzielania licencji innym podmiotom, publikującym informacje o Konkursie).

20. Autor może ponadto wyrazić zgodę na jednorazową, nieodpłatną publikację nadesłanych prac w wydawnictwach „Salamandry” niezwiązanych z Konkursem, nadsyłając dodatkowo oświadczenie: „Udzielam PTOP „Salamandra” na czas nieograniczony licencji do jednorazowej, nieodpłatnej publikacji moich zdjęć nadesłanych na Konkurs FOTO-EKO 2015 w wydawnictwach Towarzystwa”. Brak takiego oświadczenia oznacza brak zgody autora na publikację zdjęć w materiałach nie dotyczących Konkursu.

21. W przypadku wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs w drukowanych publikacjach wydawanych przez PTOP „Salamandra”, autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski.

22. Wszelkie informacje lub egzemplarze autorskie wysłane za pomocą e-maila lub Poczty Polskiej pod jeden z adresów podanych przez autora uznaje się za skutecznie przekazane.

23. Z ok. 100 najciekawszych prac utworzona zostanie wystawa pokonkursowa.

24. Termin nadsyłania prac – do 15 września 2015 r. (liczy się data wpływu pracy do biura lub na serwer PTOP „Salamandra”).

25. Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu. Wyniki Konkursu oraz nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej PTOP „Salamandra” http://www.salamandra.org.pl najpóźniej 15 października 2015 r.

UWAGA - w związku z krótkotrwałymi kłopotami technicznymi dotyczącymi przesyłania zdjęć na nasz serwer, przedłużamy termin nadsyłani zdjęć do godziny 12.00 16 września.

 

Patronat medialny nad FOTO-EKO sprawuje Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (fotoeko_2015_dane_uczestnika_formularz.xls)fotoeko_2015_dane_uczestnika_formularz.xlsformularz zgloszeniowy FOTO-EKO 201533 Kb