Zlecimy ręczne koszenie łąki

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje wykonawcy ręcznego koszenia łąki w Kamieniu Śląskim gm. Gogolin woj. opolskie, na stanowisku reintrodukcji susła moręgowanego.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można znaleźć w pliku dostępnym w załączniku.alt