Poszukujemy wykonawcy altany - UWAGA!!! PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT

ZE WZGLĘDU NA MAŁĄ ILOŚĆ OFERT PRZEDŁUŻAMY TERMIN ICH SKŁADANIA

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" zleci wykonanie i posadowienie drewnianej altany obserwacyjnej na stanowisku susła moręgowanego w ramach programu reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można znaleźć w zamieszczonym poniżej pliku.


alt