Gdzie mewy zimują?

Gdzie zimują wielkopolskie śmieszki? Okazuje się, że głównie w zachodniej Europie. Poniższa mapka powstała na podstawie wiadomości powrotnych dotyczących ptaków zaobrączkowanych między innymi w ramach działań PTOP „Salamandra”.

cr wlkp

Większość badań przyrodniczych prowadzonych przez przyrodników z PTOP „Salamandra” jest możliwa dzięki wolontariatowi oraz wpłatom z 1% podatków.