Działania ochronne na strychu kościoła w Jaglicach

W ramach projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” i dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uprzątnięto guano pod kolonią nietoperzy i wykonano specjalną platformę wyłożoną folią. Tego typu rozwiązanie ułatwi utrzymanie czystości na strychu oraz uchroni konstrukcję dachu przed uszkodzeniem.

Jaglice strych nietop

Kolonia nocka dużego w kościele w Jaglicach, fot. Grzegorz Wojtaszyn

Na strychu kościoła w Jaglicach znajduje się kolonia rozrodcza nocka dużego (Myotis myotis), która w 2014 roku liczyła 500–550 samic z młodymi. Budowa platformy i usunięcie odchodów tych zwierząt pozwoli na wyeliminowanie uciążliwości jaką jest obecność tak licznej kolonii nietoperzy w kościele (osłabienie konstrukcji strychu, zanieczyszczenie, przykry zapach, osypywanie się guana do wnętrza kościoła).

Jaglice strych guano

Odchody zgromadzone pod kolonią (przed wykonaniem prac), fot. Grzegorz Wojtaszyn

Wszystkie prace wykonano w okresie, kiedy nietoperze udają się do miejsc zimowania (piwnic, bunkrów lub innych podziemi), więc zwierzęta nie były niepokojone.

Jaglice strych folia

Strych kościoła w Jaglicach po uprzątnięciu guana, wykonaniu platformy i wyścieleniu folią, fot. Grzegorz Wojtaszyn

Mamy nadzieję, że działania te wpłyną na pozytywny odbiór nietoperzy przez mieszkańców wsi i gminy, pozwolą na dalsze bezkonfliktowe funkcjonowanie koloni w kościele, a także na wykreowanie nietoperzy jako symbolu wyróżniającego wieś i swoistej wizytówki Jaglic.

Grzegorz Wojtaszyn