Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

O Magazynie

Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA jest popularno-naukowym czasopismem o charakterze edukacyjno-przyrodniczym, które ukazuje się od 1994 roku.

Początkowo był to czarno-biały Biuletyn, wysoko oceniany pod względem merytorycznym, edukacyjnym i edytorskim. W 2003 roku Towarzystwo postanowiło zmodyfikować formę czasopisma, dostosowując ją do zmieniających się możliwości edycyjnych i wymagań czytelników. Pod koniec roku 2003 półrocznik o nazwie SALAMANDRA Magazyn Przyrodniczy został zarejestrowany w sądzie. Odtąd dwa razy do roku ukazuje się jako w pełni kolorowe czasopismo o zasięgu ogólnopolskim.

W różnych działach Magazynu można przeczytać artykuły o zwierzętach, roślinach, grzybach, ciekawych i cennych przyrodniczo miejscach, a także informacje o praktycznej ochronie przyrody, objaśnienia przepisów prawnych, zapowiedzi i sprawozdania z interesujących wydarzeń.

Podstawowymi odbiorcami Magazynu są:

  • młodzież szkolna,
  • nauczyciele,
  • członkowie organizacji przyrodniczych i ekologicznych,
  • osoby zainteresowane przyrodą i jej ochroną (hobbystycznie, jak i profesjonalnie).

Jednak krąg odbiorców nie jest ograniczony.

Artykuły do SALAMANDRY pisane są przez specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, co zapewnia ich poprawność merytoryczną. Teksty te są następnie odpowiednio redagowane przez osoby o dużym doświadczeniu w popularyzowaniu wiedzy przyrodniczej, by zapewnić ich przystępność także dla młodzieży i osób bez wykształcenia przyrodniczego. Czasopismo stanowi cenną, wykorzystywaną przez wielu nauczycieli pomoc dydaktyczną.

Kolportowane jest podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji. Część rozsyłana jest do członków PTOP „Salamandra” oraz prenumeratorów, jak również sprzedawana w kioskach i Empikach na terenie całego kraju.Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wybór numeru

Aktualny numer: 2/2023