Kiedy okaz z gatunku z załączników CITES lub aneksów rozp. nr 338/97 ma legalne pochodzenie?

     Kiedy okaz z gatunku z załączników CITES lub aneksów rozp. nr 338/97 ma legalne pochodzenie?
     Można wyróżnić 5 podstawowych rodzajów legalnego pochodzenia:

  1. legalne odłowienie, upolowanie lub inne pozyskanie w kraju naturalnego występowania;
  2. sprowadzenie do kraju lub UE na podstawie odpowiednich zezwoleń, świadectw lub zgłoszeń CITES;
  3. urodzenie i wyhodowanie w niewoli lub sztuczne rozmnożenie zgodnie z przepisami UE (czyli np. stado hodowlane musi mieć udokumentowane legalne pochodzenie);
  4. ogłoszenie przez sąd przepadku wobec tego okazu a następnie jego przekazanie jakiemuś podmiotowi przez organ zarządzający CITES (w Polsce – Ministra Środowiska);
  5. udokumentowane pozyskanie / posiadanie tego okazu na terenie kraju lub UE sprzed momentu objęcia go ochroną. 
 

ZOBACZ SPOT!