PROGRAM „GINĄCE GATUNKI”

Rabunkowa gospodarka zasobami przyrody w celu uzyskania maksymalnych profitów w jak najkrótszym czasie, bez względu na konsekwencje, to jedna z głównych przyczyn wymierania gatunków na całym świecie. Nosorożce, słonie, morsy czy narwale zabijane są tylko po to, aby pozyskać ich rogi, ciosy lub kły, tygrysy i inne duże koty dla trofeów oraz poszczególnych części ciała wykorzystywanych w tradycyjnej medycynie wschodniej, z antylop tybetańskich wyrabia się najdelikatniejszą tkaninę na świecie - tzw. shahtoosh, małpy człekokształtne zabijane są dla mięsa, różne gatunki żółwi, jaszczurek, węży, papug i innych grup zwierząt odławia się na potrzeby rynku zoologicznego, suszone koniki morskie stanowią pamiątki z podróży lub wchodzą w skład paramedykamentów, jesiotry zabijane są dla drogocennego kawioru, z mahoniu wyrabia się ekskluzywne meble, kaktusy i storczyki skupują kolekcjonerzy na całym świecie… Lista jest długa, a konsekwencje działalności człowieka porażające.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaangażowane jest w ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez realizację Program "GINĄCE GATUNKI”. Głównym jego celem jest ograniczenie skali zjawiska nielegalnego handlu okazami chronionych taksonów poprzez szeroko rozumianą promocję Konwencji o międzynarodowym handlu dzikim zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem oraz odpowiadających jej rozporządzeń Unii Europejskiej. W ramach Programu realizujemy następujące działania:

  • Monitoring handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem w Polsce,
  • Szeroko zakrojona akcja edukacyjno-promocyjna dotycząca problemu nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem,
  • Aktywizacja odpowiednich władz, służb i instytucji do właściwego wypełniania obowiązków wynikających z prawa i przestrzegania przepisów,
  • Lobbing na rzecz poprawienia obowiązującego prawa (zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym).


 

 

 

ZOBACZ SPOT!