O projekcie

Pszczoły w Kopankach

Lokalizacja inicjatywy: gmina Opalenica

Do pszczół samotnic zaliczana jest duża grupa owadów z nadrodziny pszczół (Apoidea) obejmująca gatunki z kilku odrębnych rodzin. Podstawową cechą odróżniającą wymienioną grupę owadów od pszczoły miodnej (Apis mellifera) jest brak wyraźnych zachowań społecznych. Składają one jaja w specyficznym dla gatunku środowisku.

Wciąż obserwowany jest spadek liczebności tych owadów w Polsce. Za główną przyczynę podaje się intensyfikację i chemizację rolnictwa, zmiany w materiale do budowy domów, niszczenie starych budynków i monokultury roślinności (zarówno przydomowe trawniki, jak i pola, które kwitną zazwyczaj 2–3 tygodni). Owady te często nie latają tak daleko jak ich krewniaczki (pszczoły i trzmiele), budujące społeczności. Są też rzadko zauważalne, ponieważ nie mają spektakularnego wyglądu, w związku z czym często w ogóle nie są znane.

Nasza inicjatywa opiera się na planowanych działaniach, które będą prowadzić do polepszenia warunków dla tych owadów, a jednocześnie stworzenia dobrych warunków do edukacji lokalnych środowisk. Ponieważ uczniowie Szkoły Podstawowej w Kopankach dojeżdżają z sąsiednich miejscowości, więc oddziaływanie dzięki nim będzie szerokie. Charakterystyczna wiejska zabudowa z ogródkami sprzyja budowaniu kwietnych rabat, do czego będą zachęcani mieszkańcy.

W ramach projektu planowane jest w kolejności:

  • stworzenie sztucznego miejsca do rozmnażania (urozmaiconego w siedliska dla pszczół samotnic, takie jak kawałki drewna, słomy, kamieni i gliny),
  • urządzenie kwietnych rabat pokazowych przy szkole z gatunkami stanowiącymi bazę pokarmową dla omawianej grupy owadów,
  • przeprowadzenie warsztatów nt. „jak budować schronienia dla owadów zapylających” dla okolicznych szkół – wywoła to efekt rozprzestrzeniania się idei, ponieważ goście zabiorą wytworzone przez siebie domki i umieszczą je u siebie.
 

Inicjatywy obywatelskie

Pszczoły - Kopanki