Instytucje

W okresie od maja do października 2018 r. naszą działalność wsparły następujące instytucje:

Fundacja Veolia Polska, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Nadleśnictwa: Karczma Borowa, Konin, Konstantynowo, Krucz, Łopuchówko, Turek, Urząd Miasta Poznania (zadania: "Zajęcia przyrodniczo-edukacyjne w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu", "Interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie miasta Poznania", "Naprawa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu"), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!