Instytucje

W okresie od grudnia 2015 do listopada 2016 naszą działalność wsparli:

Instytucje:

Burmistrz Brzozowa, Instytut Ochrony Środowiska, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Nadleśnictwo Brzozów, Fundacja Pomocy Dzieciom im. S. Bieńczak w Brzozowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Urząd Miasta Poznania (zadania: "Interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie miasta Poznania", "Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu”, "Prelekcje o nietoperzach dla mieszkańców Poznania”, "Dzikie zwierzęta w mieście – poradnik dla mieszkańców Poznania"), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!