Nietoperze w Polsce

W naszym kraju możemy spotkać 25 gatunków nietoperzy:

Rodzina podkowcowate Rhinolophidae

1. Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
2. Podkowiec duży Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

 

n02o02
Fot. Andrzej Kepel

 

Rodzina mroczkowate Vespertilionidae

1. Nocek Alkatoe Myotis alcathoe (von Helversen & Heller, 2001)
2. Nocek duży Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
3. Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
4. Nocek Natterera Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
5. Nocek ostrouszny Myotis blythii (Tomes, 1857)
6. Nocek orzęsiony Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
7. Nocek wąsatek Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
8. Nocek Brandta Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
9. Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme (Boie, 1825)
10. Nocek rudy Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
11. Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)
12. Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)
13. Mroczek późny Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
14. Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
15. Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
16. Karlik większy Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
17. Karlik średni Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
18. Borowiec olbrzymi Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
19. Borowiec wielki Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
20. Borowiaczek Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
21. Gacek brunatny Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
22. Gacek szary Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
23. Mopek zachodni Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

 

n02o01
Fot. Andrzej Kepel

 

Wszystkie polskie nietoperze:

  • należą do podrzędu Microchiroptera
  • polują na stawonogi – głównie owady
  • zimą zapadają w stan zwany hibernacją lub snem zimowym