Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkurs Wiedzy Przyrodniczej i Ekologicznej
„Parki Narodowe w Polsce”

Najlepszymi obserwatorami przyrody są dzieci. Wycieczki przyrodnicze, to obok konkursów i prelekcji, jedna z form edukacji przyrodniczej prowadzonej przez „Salamandrę”.

Najlepszymi obserwatorami przyrody są dzieci. Wycieczki przyrodnicze, to obok konkursów i prelekcji, jedna z form edukacji przyrodniczej prowadzonej przez „Salamandrę”.
Fot. Andrzej Kepel

22 stycznia 1996 r. odbył się etap szkolny konkursu „Parki Narodowe w Polsce”. Wzięło w nim udział 624 uczniów szkół podstawowych województwa poznańskiego. Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 27 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 6, zakwalifikowały się 102 osoby. Napiszą one test, który wyłoni 10 najlepszych. Uczniowie ci wezmą następnie udział w quizie półfinałowym, urozmaiconym przezroczami, rysunkami i nagraniami. Trójka zwycięzców półfinału będzie następnie walczyć o pierwsze miejsce w konkursie.

Miejmy nadzieję, że konkurs, podobnie jak jego poprzednia edycja „Zwierzęta chronione w Polsce”, będzie atrakcyjną formą poszerzania wiedzy o przyrodzie.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.