Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


FOTO-EKO 1995 „Przyroda Polski i jej ochrona” rozstrzygnięty!

20 marca 1996 r. jury w składzie: Ewa Olejnik (przewodnicząca jury, biolog), Justyna Białecka (przedstawicielka Studenckiego Klubu Ekologicznego), Andrzej Kepel (biolog, fotograf przyrody), Paweł Ratajczak (fotoreporter) oceniło około 500 nadesłanych na konkurs prac. Przyznano następujące nagrody w kategorii zdjęć kolorowych:

I miejsce

„Śniadanie sowy uszatej”

„Śniadanie sowy uszatej”
Fot. Robert Dejtrowski


II miejsce

„Bardzo polski pejzaż”

„Bardzo polski pejzaż”
Fot. Tomasz Ogrodowczyk


III miejsce

„Oko w oko”

„Oko w oko”
Fot. Piotr Skórnicki


Wyróżnienia:

„Oko w oko z popielicą”

„Oko w oko z popielicą”
Fot. Robert Dejtrowski


„Gęs gęgawa przeciagajac się patrzy w prawo”

„Gęs gęgawa przeciagajac się patrzy w prawo”
Fot. Tomasz Ogrodowczyk


„Kochaj albo (z)rzuć”

„Kochaj albo (z)rzuć”
Fot. Piotr Skórnicki


W kategorii zdjęć czarno-białych nagród nie przyznano.
Pierwszą ekspozycję wystawy pokonkursowej oglądać można w holu Collegium Maius przy ul. Fredry 10, w dniach od 20 kwietnia do 5 maja.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.