Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Powstają kolejne Szkolne Koła „Salamandry”!

Członkowie Koła „Salamandry” z XVII LO w Poznaniu sprzątają śmieci w swojej szkolnej ostoi przyrody w Forcie II a

Członkowie Koła „Salamandry” z XVII LO w Poznaniu sprzątają śmieci w swojej szkolnej ostoi przyrody w Forcie II a
Fot.

W marcu, w XVII Liceum Ogólnokształcącym, powstało kolejne Szkolne Koło „Salamandry”. Opiekuje się ono jednym z poznańskich fortów - znajdującym się nie opodal szkoły fortem IIa, będącym zimowiskiem około 30 nietoperzy a także siedliskiem innych interesujących gatunków zwierząt i roślin. Szkolne Koła „Salamandry” powstały także w Szkole Podstawowej nr 9 w Poznaniu, Szkole Podstawowej w Lusówku i w Liceum Ogólnokształcącym w Szprotawie. Nawiązaliśmy również kontakt z kolejnymi potencjalnymi Kołami - w poznańskim Liceum im. Marii Magdaleny oraz w Szkole Podstawowej w Łopuchowie.

Redakcja
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.