Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


A na stawach...

Jedna z zastawek piętrzących wodę w ostoi

Jedna z zastawek piętrzących wodę w ostoi
Fot. Paweł Śliwa

Już od czterech lat opiekujemy się nieużytkowanymi stawami rybnymi koło Kiszkowa. Wraz z Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego stworzyliśmy tutaj społeczną ostoję przyrody „Stawy Kiszkowskie”. W tym roku planowaliśmy napełnić stawy wodą, ale suchy zeszły rok oraz tegoroczna zima i wiosna sprawiły, że w rzece jej zabrakło i nie udało nam się tego zrealizować. Niedobór wody niekorzystnie odbił się na przyrodzie stawów. Jest mniej ptaków niż zwykle, ale za to dużo więcej płazów, którym niski poziom wody wyraźnie służył. Udało nam się za to wyremontować zastawki piętrzące wodę, które były już bardzo wysłużone i zniszczone. Wyczyściliśmy też rowy opaskowe okalające stawy, których zadaniem jest zabezpieczenie okolicznych pól przed podtopieniem. Wiosną posadziliśmy kilka tysięcy nowych drzew i krzewów. Przeprowadziliśmy też kilka prelekcji przyrodniczych oraz zajęć terenowych dla uczniów i nauczycieli kiszkowskiej szkoły.

Wiosenne rozlewiska na „Stawach Kiszkowskich”

Wiosenne rozlewiska na „Stawach Kiszkowskich”
Fot. Paweł Śliwa

Obecnie przygotowujemy folder o naszej ostoi, a w niedalekiej przyszłości zamierzamy postawić na tym terenie wieżę obserwacyjną. Ponadto, w dniach 9–22 sierpnia tego roku, na „Stawach Kiszkowskich” odbył się pierwszy obóz ornitologiczny, podczas którego były obrączkowane ptaki.

Paweł Śliwa

Fundusze na działalność ostoi „Stawy Kiszkowskie” pochodzą z Defra Environment for Europe Fund.
Sadzonki drzew przekazało Nadleśnictwo Gniezno.
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.