Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkurs plastyczny
pt. „Moje spotkania z ptakami”
rozstrzygnięty!

W ramach projektu mającego na celu popularyzowanie obserwowania ptaków PTOP „Salamandra” zorganizowało konkurs plastyczny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Do naszego biura dostarczono blisko 200 prac wykonanych najróżniejszymi technikami. Były akwarele, rysunki, wyklejanki, rzeźby ze styropianu, drewna oraz masy papierowej, a nawet linoryty. Jury miało ogromne trudności w wyborze zwycięzców.

Ostatecznie wyłoniono trzech laureatów. Pierwsze miejsce zajął Michał Tokarski z Czarnego za pracę pt. „Nadzieja”, drugie miejsce przyznano Sandrze Mistal ze Szczecina za pracę pt. „Drozdy”, trzecie zaś Aleksandrze Sokołowskiej z Gostynia za „Sieweczkę rzeczną”.

Postanowiono również przyznać cztery wyróżnienia: dla Alicji Makiewicz z Olsztyna za „Sikorkę modrą”, Kacpra Leśniewskiego z Niewodnicy Kościelnej (praca bez tytułu), Darii Kot ze Swarzędza za pracę „Bocian czarny” oraz Tomasza Sadowskiego z Kiełpina za rzeźbę przedstawiającą bociana. Nagrody zostały wysłane pocztą.

I miejsce: Michał Tokarski - „Nadzieja”

I miejsce: Michał Tokarski - „Nadzieja”

II miejsce: Sandra Mistal - „Drozdy”

II miejsce: Sandra Mistal - „Drozdy”

Przemysław Wylegała

Konkurs plastyczny dofinansowany został przez Fundację Fundusz Współpracy, Jednostka Finansująco-Kontraktująca.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.