Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkursy wiedzy przyrodniczej

Konkursy przyrodnicze dla uczniów szkół z województwa wielkopolskiego organizowane są przez „Salamandrę” od dziesięciu lat. Ich celem jest zachęcenie młodzieży do samodzielnych obserwacji przyrodniczych oraz poszukiwań w literaturze. Pytania konkursowe mobilizują do poszerzania pozaszkolnej wiedzy na temat rodzimej fauny oraz flory i zwracają uwagę na problemy ochrony przyrody w Polsce.

Uczestnicy konkursu dla gimnazjów i szkół podstawowych musieli m.in. rozpoznawać gatunki drzew i krzewów na podstawie liści

Uczestnicy konkursu dla gimnazjów i szkół podstawowych musieli m.in. rozpoznawać gatunki drzew i krzewów na podstawie liści
Fot. Andrzej Kepel

W roku szkolnym 2003/2004 „Salamandra” zorganizowała tradycyjnie już dwa konkursy – Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych (zatytułowany „Drzewa i krzewy Polski”) oraz Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich (z tematem przewodnim – „Flora Polski”).

Etapy finałowe konkursów odbyły się w Poznaniu, w następujących terminach: 14 lutego 2004 r. (etap wojewódzki konkursu „Flora Polski”), 13 marca 2004 r. (etap wojewódzki konkursu „Drzewa i krzewy Polski”) oraz 24 kwietnia 2004 r. (etap ponadwojewódzki – tzw. „finał finałów” konkursu „Drzewa i krzewy Polski”). 13 marca miał też miejsce etap powiatowy konkursu „Drzewa i krzewy Polski”, zorganizowanego w powiecie brzozowskim przez I Galicyjskie Koło PTOP „Salamandra”.

Najlepszymi młodymi botanikami w województwie wielkopolskim okazali się w tym roku szkolnym następujący uczniowie: Marek Pawłowski z Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie (I miejsce w konkursie „Flora Polski”), Joanna Głowska z Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni (II miejsce w tym konkursie), Dagna Chwarścianek z Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu (III miejsce), Aleksandra Sokołowska z Gimnazjum nr 2 w Gostyniu (I miejsce w kursie „Drzewa i krzewy Polski”), Karolina Bednarowicz z Gimnazjum w Strzałkowie (II miejsce), Iwona Rychły z Gimnazjum w Nowym Tomyślu (III miejsce).

Zadowolone zwyciężczynie konkursu „Drzewa i krzewy Polski” oraz ich nauczycielki

Zadowolone zwyciężczynie konkursu „Drzewa i krzewy Polski” oraz ich nauczycielki
Fot. Andrzej Kepel

Najlepszymi znawcami polskich drzew i krzewów okazali się w powiecie brzozowskim następujący uczniowie: Mateusz Lisowski z Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej (I miejsce), Ewelina Such z Zespołu Szkół w Węglówce (II miejsce) oraz Wojciech Pietraszek z Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu (III miejsce).

„Finał finałów”, w którym uczestniczyli laureaci konkursu „Salamandry” („Drzewa i krzewy Polski”) oraz podobnego konkursu, organizowanego przez Klub Przyrodników w województwie lubuskim, odbył się 24 kwietnia w Świebodzinie. Zwycięzcami tej imprezy zostali: Iwona i Marcin Rychły z Gimnazjum w Nowym Tomyślu, którzy zajęli ex equo I miejsce, Karolina Bednarowicz z Gimnazjum w Strzałkowie (laureatka II miejsca), Aleksandra Sokołowska z Gimnazjum nr 2 w Gostyniu (zajęła III miejsce) oraz Karol Kochman ze Szkoły Podstawowej w Belęcinie (laureat IV miejsca). Po wyczerpujących emocjach konkursowych uczniowie wraz z opiekunami oraz organizatorzy udali się na wycieczkę do Rezerwatu Pawski Ług, chroniącego torfowisko wraz z otaczającym je lasem.

W roku szkolnym 2004/2005 „Salamandra” organizuje jak zwykle dwa konkursy: Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych (Chrząszcze Polski) oraz Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich („Zwierzęta lasu”).

Ewa Olejnik

Serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom, które pomogły w organizacji konkursów.

Dziękujemy też sponsorom imprez – Ministerstwu Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wydawnictwu „Multico”.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.