Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Przyroda bez tajemnic

Finały konkursów przyrodniczych „Salamandry” od wielu lat odbywają się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu

Finały konkursów przyrodniczych „Salamandry” od wielu lat odbywają się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu

W roku szkolnym 2010/2011 „Salamandra” zorganizowała tradycyjnie dwa konkursy szkolne. Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych zatytułowany był „Rośliny i zwierzęta mokradeł” i składał się z czterech etapów (szkolnego, okręgowego, wojewódzkiego oraz ponadwojewódzkiego). Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych przebiegał pod hasłem „Zwierzęta lasów” i obejmował swoim zasięgiem aż trzy województwa - wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie (składał się z dwóch etapów - szkolnego i ponadwojewódzkiego). Późną jesienią 2010 r. uczestnicy (ok. 6000) pisali testy etapów szkolnych, a na początku roku 2011 odbył się etap okręgowy Konkursu „Rośliny i zwierzęta mokradeł”. Wiosną do Poznania przyjechały osoby, które wykazały się największą wiedzą w etapach wstępnych. 19 marca o I miejsce w etapie wojewódzkim walczyli uczniowie z gimnazjów i szkół podstawowych, 5 maja - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (etap ponadwojewódzki). 21 maja spotkali się laureaci Konkursu „Rośliny i zwierzęta mokradeł” organizowanego przez „Salamandrę” oraz podobnego konkursu Klubu Przyrodników z województwa lubuskiego. Etapy finałowe odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu. Ich uczestnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i umiejętnościami rozpoznawania gatunków na podstawie zdjęć, głosów, tropów oraz śladów żerowania. Wszyscy laureaci otrzymali liczne nagrody w postaci publikacji o tematyce przyrodniczej. Etapowi ponadwojewódzkiemu konkursu dla gimnazjów i szkół podstawowych towarzyszyła wycieczka przyrodniczo-edukacyjna.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich nauczycielom, dziękujemy osobom i instytucjom, które wsparły organizację Konkursów i zapraszamy do udziału w ich przyszłorocznych edycjach!

Z nazwiskami laureatów etapów wojewódzkich i ponadwojewódzkich oraz listą sponsorów można się zapoznać na naszej stronie internetowej.

Ewa Olejnik

Wybór numeru