Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Trzecie wytyczne wiatrakowe

W latach 2008 i 2009 PTOP „Salamandra” koordynowało przygotowanie dwóch pierwszych wersji „Tymczasowych wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”, które zostały opublikowane w Internecie pod szyldem Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy. W tym roku eksperci z naszego Towarzystwa przygotowali kolejną, trzecią wersję tych wytycznych, tym razem bez przymiotnika „tymczasowe”.

Mroczek posrebrzany - jeden z gatunków nietoperzy narażonych na kolizje z łopatami elektrowni wiatrowych

Mroczek posrebrzany - jeden z gatunków nietoperzy narażonych na kolizje z łopatami elektrowni wiatrowych
Fot. Andrzej Kepel

Na podstawie metodyki zaproponowanej w pierwszych dwóch wersjach tego opracowania wykonano do tej pory badania i raporty oddziaływania na środowiska dla co najmniej 100 farm wiatrowych w różnych regionach Polski. Dane z prawie połowy tych opracowań udało się zebrać, dzięki dobrej woli specjalistów, którzy badania te prowadzili. Na podstawie tych doświadczeń można było opracować kolejną, znacznie bardziej szczegółową wersję wytycznych, jeszcze lepiej dostosowaną do polskich warunków (pierwsza powstawała w oparciu o jeszcze nieliczne doświadczenia krajowe i literaturę zagraniczną).

Podstawową cechą odróżniającą najnowsze wytyczne od poprzednich wydań opracowania jest to, że nie tylko opisano w nim metody badań, ale wykorzystując dotychczasowe wyniki, opracowano propozycję polskiej skali aktywności nietoperzy z poszczególnych grup gatunków. W oparciu o tę skalę podano także zasady formułowania zaleceń dotyczących poszczególnych inwestycji.

Tym razem Wytyczne nie będą jedynie publikowane w Internecie przez PON. Tę najnowszą wersję opracowano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która ma zamiar wydać ją drukiem i oficjalnie rekomendować do stosowania w praktyce.

Andrzej Kepel

Wybór numeru