Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


W poszukiwaniu płomykówek

Wiosną skontrolowano kilkanaście nadnoteckich kościołów w poszukiwaniu sów

Wiosną skontrolowano kilkanaście nadnoteckich kościołów w poszukiwaniu sów
Fot. Marek Maluśkiewicz

Liczebność płomykówki w dolinie Noteci wyraźnie spada. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie odpowiedzi szukają przyrodnicy z Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra”, którzy już kolejny rok zajmują się badaniem i ochroną tej sowy. W tym roku odbyło się kilka nocnych wabień tych ptaków; trwają też dzienne kontrole znanych z poprzednich sezonów stanowisk (stodoły, obiekty sakralne itp.) i nowych miejsc potencjalnego występowania, w tym zainstalowanych wcześniej skrzynek lęgowych. Niestety pierwsze wyniki nie napawają optymizmem. Dużo istniejących przez wiele lat stanowisk zostało opuszczonych. Badania prowadzone są na terenie obszaru Natura 2000 „Nadnoteckie Łęgi”.
Marek Maluśkiewicz
Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra”

Wybór numeru