Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Zimowe liczenie nietoperzy

Coroczne zimowe liczenie nietoperzy zostało zakończone (wyniki przedstawimy w następnym numerze Magazynu). W wielu obiektach zaobserwowaliśmy wcześniej niespotykane liczby tych latających ssaków. Wynika to prawdopodobnie z bardzo ciepłej zimy. Inwentaryzacje nietoperzy w najważniejszych zimowiskach prowadzone były w całej Polsce, a aktywnie włączyła się w nie większość kół „Salamandry”.

Radosław Dzięciołowski

Monitoring nocka dużego

„Salamandra” prowadzi wstępną ocenę kondycji polskiej populacji jednego z częściej spotykanych w naszym kraju nietoperzy – nocka dużego. W letnich i zimowych badaniach uczestniczą chiropterolodzy z całej Polski. Na podstawie rocznych badań terenowych zostaną opracowane zasady długofalowego monitoringu dla tego gatunku. To krok w dobrą stronę – wreszcie jednostki państwowe (bezpośrednim zleceniodawcą jest Instytut Ochrony Przyrody PAN, ale inicjatywa wyszła z Ministerstwa Środowiska i obejmuje w sumie kilkadziesiąt gatunków zwierząt) podejmują się realizacji zadań, do których nasz kraj zobligowany jest porozumieniami międzynarodowymi i przepisami Unii Europejskiej.

Radosław Dzięciołowski


Interwencje nietoperzowe

W ciągu ostatniego półrocza przeprowadziliśmy ok. 30 interwencji związanych z ochroną nietoperzy. Dotyczyły one głównie przejmowania zwierząt zabłąkanych w mieszkaniach i na klatkach schodowych, ale bywały też przypadki, gdy trzeba było zaopiekować się nietoperzami, które nagle straciły kryjówkę (np. ktoś odkrył zimujące zwierzęta podczas rozbiórki piwnicy). Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że nietoperze objęte są ochroną i zgłasza podobne przypadki. Niestety, mimo że liczba zgłaszanych próśb o interwencję jest znacząca, wciąż nie udaje nam się zainteresować tym problemem władz miasta ani organów ochrony przyrody.

Radosław JarosPrace na blokach


Fot. Andrzej Batycki

Po raz kolejny na poznańskich Ratajach zobaczyć można pracujących w pocie czoła alpinistów! To znak, że tak jak w poprzednich latach, PTOP „Salamandra” we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych” prowadzi prace mające na celu uniemożliwienie ptakom zakładania gniazd w budynkach przeznaczonych do ocieplenia. Takie działania mają na celu zapobieganie masowemu zabijaniu piskląt podczas prac remontowych realizowanych w okresie lęgowym. Wyniesione z poprzednich lat doświadczenia pozwalają nam uniknąć ewentualnych błędów. Prace ociepleniowe są jedną z ważnych przyczyn spadku liczebności niektórych gatunków ptaków w naszych miastach, zwłaszcza jerzyków i wróbli. PTOP „Salamandra” jest w trakcie przygotowywania poradnika na temat ocieplania budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody. Będziemy w nim przekonywać o konieczności montowania na wyremontowanych blokach skrzynek lęgowych dla ptaków. Opracowanie to zostanie rozesłane do wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.

Przemysław Wylegała
Andrzej Batycki

Wielkopolska wiatrakami stoi?


Fot. Adriana Bogdanowska

Otrzymujemy coraz więcej informacji na temat planowanej budowy ferm wiatrowych w Wielkopolsce. Niestety często okazuje się, że wiatraki mają stanąć na gruntach sąsiadujących z terenami chronionymi, m.in. obszarami Natura 2000.

W styczniu dowiedzieliśmy się, że poznańska Akademia Rolnicza jest żywo zainteresowana taką inwestycją. Jedna z fi rm planuje postawić turbiny wiatrowe na gruntach tej uczelni. Śmigła ponad 100 wiatraków miałyby przecinać przestrzeń powietrzną wykorzystywaną m.in. przez liczne stada gęsi i żurawi. Ptaki te w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 „Jezioro Zgierzynieckie” oraz na jego terenie znajdują dogodne noclegowiska i miejsca żerowania.

Zaniepokojeni pomysłem takiej lokalizacji zgłosiliśmy ten problem Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Poznaniu. Każda inwestycja tego typu wymaga szczegółowego rozpoznania jej potencjalnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Adriana Bogdanowska


Wybór numeru

Aktualny numer: 1/2022