Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Chiropterolodzy w Sierakowie

W ostatni weekend października w Sierakowie (Wielkopolska) odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, w której uczestniczyli naukowcy, badacze i sympatycy nietoperzy z całej Polski.

W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób

W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób
Fot. Andrzej Kepel

Podczas dwóch dni można było wysłuchać wielu ciekawych wystąpień oraz obejrzeć przygotowane postery. Była to też doskonała okazja do dyskusji na najbardziej istotne dla badań i ochrony nietoperzy tematy. Zorganizowane dodatkowo warsztaty miały pomóc w trudnej sztuce rozróżniania blisko spokrewnionych ze sobą gatunków, które stwierdzono niedawno na terenie Polski, a także zapoznać się z proponowanymi zapisami m.in. w przygotowywanej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Konferencja naukowa to jednak nie tylko poważne obrady. Miłośnicy nietoperzy wieczorami integrowali się podczas wspólnego ogniska oraz uroczystej kolacji bankietowej, w czym wydatnie pomagały dobywające się z głośników skoczne rytmy rockandrolla. A w niedzielę, przy wspaniałej pogodzie, mogli wypocząć podczas wspólnej wycieczki po malowniczych zakątkach Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

Organizatorem Konferencji było PTOP „Salamandra” przy współudziale Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Koła Naukowego Przyrodników UAM, Sekcji Teriologicznej Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Agnieszka Szubert-Kruszyńska
Adriana Bogdanowska

Nowy projekt – ochrona sowy płomykówki

Latem rozpoczęła się realizacja nowego projektu Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra”. Poświęcony jest on ochronie płomykówki. Instalujemy skrzynki lęgowe dla tej rzadkiej i pięknej sowy. Dotychczas w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim powieszonych zostało, głównie w stodołach, kilkadziesiąt skrzynek. Jak pokazują podobne przedsięwzięcia podejmowane w różnych częściach Polski, specjalnej konstrukcji skrzynki lęgowe są chętnie przez tego pożytecznego ptaka zasiedlane. Miejsc, gdzie może on przystąpić do lęgów, jest coraz mniej – otwory wentylacyjne, wloty do stodół i wież kościelnych są zatykane. Spowodowało to szybki spadek liczebności płomykówki w całym kraju. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom uda się zapobiec tym niekorzystnym zmianom.

Marek Maluśkiewicz
Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra”


Nocek duży policzony


Fot. Andrzej Kepel

Populacje chronionych gatunków powinny być monitorowane, by było wiadomo, czy podejmowane działania ochronne przynoszą oczekiwane rezultaty. Do tej pory z monitoringiem takim w Polsce było krucho. W latach 2007–2008 Instytut Ochrony Przyrody PAN, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, prowadził w Polsce program pilotażowego monitoringu wybranych gatunków. Wśród nich znalazł się jeden nietoperz – nocek duży.

W monitoring nocków dużych w Polsce w ostatnich 2 latach włączyli się badacze z różnych organizacji i instytucji naukowych. Obejmował on liczenie nietoperzy w większości najważniejszych zimowisk i wybranych koloniach rozrodczych. Prace te na zlecenie IOP PAN koordynowała „Salamandra”. Ostatecznym efektem tych działań, poza opisami monitorowanych schronień i informacjami na temat liczebności występujących w nich nietoperzy, było opracowanie zasad przyszłego monitoringu tego gatunku w Polsce.

Andrzej Kepel


Czy Polska przystąpi do koalicji antywielorybniczej?

W czerwcu 2008 r. w Santiago, stolicy Chile, odbyło się 60 Spotkanie Stron Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (IWC). Jak co roku Japonia, Norwegia, Rosja i Islandia, wraz z grupą innych powiązanych z nimi państw, starały się osłabić moratorium na komercyjne polowania na wieloryby. W gronie państw, które starają się temu przeciwstawiać, wciąż brakuje Polski.


Fot. Andrzej Kepel

Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza, wbrew nazwie, zajmuje się nie tylko regulacją połowów wielorybów, ale także ochroną wszystkich waleni (także naszych rodzimych morświnów), w tym np. metodami zmniejszania ich śmiertelności na skutek zaplątywania się w sieci, zderzenia ze statkami czy zatrucia w wyniku różnych katastrof i emisji powodujących zanieczyszczenie wód. Polska, która korzysta z wód zarówno Bałtyku, jak i innych mórz i oceanów, powinna aktywnie uczestniczyć w pracach Komisji i przestrzegać przyjętych przez nią zasad. Pozostajemy jednak jednym z niewielu państw europejskich, które nie są członkiem IWC.

Pod wpływem zachęty Unii Europejskiej i lobbingu organizacji pozarządowych (w tym „Salamandry”) Rząd Polski podjął w tym roku decyzję o przystąpieniu i rozpoczął proces ratyfikacji. Jednak w tegorocznym Spotkaniu Stron jedynym przedstawicielem Polski był obserwator z organizacji pozarządowych, reprezentujący nasze Towarzystwo (na zaproszenie organizacji duńskiej i kanadyjskiej). Kolejne lata będą decydujące dla istnienia IWC oraz ustanowionego przez nią w 1982 r. i obowiązującego od 1986 r. moratorium (zakazu) na komercyjne polowania na wieloryby. Obecnie w IWC liczba krajów zainteresowanych ochroną waleni oraz krajów dążących do wzmożenia ich eksploatacji jest bardzo podobna. Każdy głos jest więc bardzo ważny. Należy mieć nadzieję, że do czasu przyszłorocznego spotkania Polska upora się z procedurą przystąpienia do IWC i dołączy do innych krajów UE po stronie nieformalnej koalicji pro-ochronnej.

Andrzej Kepel


Poznać – znaczy chronić

Szczęśliwi laureaci konkursu pt. „Lasy pełne grzybów”

Szczęśliwi laureaci konkursu pt. „Lasy pełne grzybów”
Fot. Marek Przewoźny

Aby zaznajomić jak najwięcej młodych ludzi z rodzimą przyrodą, a tym samym zachęcić do jej ochrony, PTOP „Salamandra” zorganizowała w ubiegłym roku szkolnym (2007/2008) dwa konkursy – Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Ptaki wodno-błotne Polski” oraz Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich pt. „Lasy pełne grzybów”. Laureaci konkursów zaprezentowali jak zwykle bardzo wysoki poziom wiedzy. Jest nadzieja, że będzie miał kto chronić naszą przyrodę, ponieważ w konkursach uczestniczyło łącznie blisko osiem tysięcy młodych pasjonatów polskiej fauny i flory.
Ewa OlejnikWybór numeru

Aktualny numer: 1/2021

Aktualny numer