Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Młodzi znawcy zagrożonego piękna

W ramach realizowanej przez „Salamandrę” od 2011 r. większej kampanii edukacyjnej, związanej z ochroną zagrożonych gatunków, Towarzystwo zorganizowało w roku szkolnym 2011/2012 dwa konkursy – Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Kręgowce Polski zagrożone wyginięciem” oraz Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Chrząszcze Polski zagrożone wyginięciem”. W obydwu konkursach łącznie wzięło udział ponad pięć tysięcy uczniów z województwa wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Każdy z konkursów składał się z kilku etapów. Konkurs dotyczący kręgowców umieszczonych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt miał aż cztery etapy – szkolny (25 października), okręgowy (14 stycznia), wojewódzki (4 lutego) i ponadwojewódzki (14 kwietnia).

„W jakim okresie linieją foki szare?”, „W jakich miejscach składają jaja żółwie błotne?”, „Gdzie w naszym kraju występuje głównie wąż Eskulapa?” – to tylko niektóre z pytań, na które musieli odpowiedzieć uczestnicy tego konkursu. Podczas imprez finałowych sprawdzano także wiedzę polegającą m.in. na rozpoznawaniu gatunków na podstawie zdjęć, rysunków tropów, a nawet... odchodów. Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych miał tylko dwa etapy – szkolny (4 listopada) i ponadwojewódzki (17 marca). Dotyczył chrząszczy wpisanych do Polskiej czerwonej księgi zwierząt oraz objętych w naszym kraju ochroną gatunkową. Jak zwykle – uczestnicy części finałowych wykazali się sporą przyrodniczą wiedzą pozaszkolną, której pozazdrościłby niejeden student biologii... Laureaci zostali uhonorowani wieloma publikacjami, płytami oraz sprzętem do obserwacji przyrody.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i ich nauczycielom, a ponadto dziękujemy osobom i instytucjom, które wsparły finansowo, rzeczowo oraz własną pracą, organizację konkursów. Zapraszamy do udziału w ich przyszłorocznych edycjach!

Z nazwiskami laureatów etapów wojewódzkich i ponadwojewódzkich oraz listą sponsorów można się zapoznać na naszej stronie internetowej – www.salamandra.org.pl/konkursy.html.

Ewa Olejnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybór numeru