Jak rejestrować zwierzęta?

Od 6 lat obowiązuje w Polsce nakaz rejestracji w starostwie posiadanych żywych zwierząt z chronionych gatunków. Dziś rozpoczął się pierwszy od wprowadzenia tych przepisów cykl szkoleń dla pracowników starostw, zajmujących się prowadzeniem rejestrów i analizą legalności zgłaszanych okazów.
 
19 marca odbyło się pierwsze z 5 organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” szkoleń dla pracowników starostw z całej Polski, dotyczące krajowych i europejskich przepisów regulujących handel chronionymi gatunkami zwierząt i zasady ich rejestracji.

Kolejne szkolenia odbędą się w dniach 26-28 i 31 marca w Warszawie, Lublinie, Katowicach i Toruniu. Dla pracowników starostw eksperci z „Salamandry” przygotowali cykl wykładów oraz praktyczne ćwiczenia dotyczące analizowania różnego rodzaju dokumentów najczęściej używanych w Polsce w celu wykazania legalnego pochodzenia okazów zwierząt z chronionych gatunków.

 
Poradnik dla pracowników starostw, dotyczący rejestracji chronionych zwierząt.
Uczestnicy szkoleń otrzymują nie tylko materiały ćwiczeniowe oraz plakaty popularyzujące zagadnienie, ale także poradnik dotyczący zasad rejestracji, przygotowany i wydany przez PTOP „Salamandra”. Podobnie jak w przypadku szkoleń – jest to pierwsza od czasu wprowadzenia obowiązku rejestracji zwierząt publikacja wyjaśniające jej zasady.

Znamienne jest, że w odniesieniu do przepisów regulujących handel chronionym gatunkami zwierząt, szkolenia dla organów mających zajmować się przestrzeganiem przepisów prowadzone są przez organizacje pozarządowe. PTOP „Salamandra”, WWF i REC prowadzą warsztaty i seminaria nie tylko dla pracowników urzędów powiatowych, ale także dla policjantów, powiatowych lekarzy weterynarii, prokuratorów i sędziów, hodowców… Przy dotychczasowej bierności organów rządowych w tym względzie trudno się dziwić, że Polska wyróżnia się negatywnie na tle innych krajów Unii Europejskiej pod względem skali nielegalnego handlu chronionymi okazami roślin i zwierząt. Dlatego organizacje pozarządowe starają się temu przeciwdziałać, samodzielnie prowadząc działania edukacyjne.

Andrzej Kepel