Wycieczki

Prowadzimy terenowe zajęcia edukacyjne:

 • Zajęcia w Rezerwacie Meteoryt Morasko. Rezerwat chroni zespół siedmiu kraterów pometeorytowych położonych w sąsiedztwie typowego dla Wielkopolski a bardzo już rzadkiego lasu dębowo-grabowego. Na terenie Rezerwatu, ukształtowanym pod wpływem lądolodu, znajduje się ponadto Góra Morasko (154 m n.p.m.), fragment łęgu, olsu, dąbrowy i malowniczy, zarastający stawek Zimna Woda. Konsekwencją różnorodności siedlisk jest bogactwo fauny, zwłaszcza leśnych ptaków, które w tej chwili głośno i pięknie dają o sobie znać w każdej niemal części Rezerwatu. Wszystkie te walory powodują, że zajęcia w Rezerwacie stanowią niezwykle atrakcyjną lekcję przyrody w pigułce, będącą uzupełnieniem, utrwaleniem i poszerzeniem wiedzy wyniesionej ze szkoły. Zajęcia prowadzone są w formie pogadanki mobilizującej do kojarzenia znanych już uczniom faktów, do myślenia.

  Główna tematyka poruszana w czasie zajęć:
  - charakterystyka czterech typów lasów: grąd, ols, dąbrowa, łęg
  - nasadzenia sosnowe
  - piętra roślinności w lesie
  - rośliny runa lasów liściastych
  - rozpoznawanie drzew po liściach i korze
  - rola bioróżnorodności
  - ciekawostki biologii ptaków, płazów i ssaków występujących w Rezerwacie
  - nauka rozpoznawania głosów ptaków oraz płazów
  - gatunki inwazyjne na przykładzie dębu czerwonego i niecierpka drobnokwiatowego
  - powstanie kraterów meteorytowych
  - historia odkryć fragmentów meteorytów moraskich
  - powstanie góry Morasko
  - krajobraz polodowcowy.

  Pod koniec każdych zajęć przeprowadzony zostaje konkurs z nagrodami! :)

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Wycieczki przyrodniczo-artystyczne "Drzewo Życia" (o znaczeniu drzew), połączone z plenerem malarskim. Są one bezpłatne dzięki grantom z fundacji Zakłady Kórnickie. Odbywają się głównie w Rogalinie i Rogalinku, ale także w innych miejscach. Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Kilka razy w roku odbywają się również szkoleniowe Warsztaty Drzewo Życia dla miłośników przyrody, którzy chcieliby nauczyć się prowadzić takie wycieczki w swojej okolicy. Składają się z 5 modułów z różnymi prowadzącymi. Kontakt jak wyżej.