NOWOŚCI DOTYCZĄCE SIECI NATURA 2000

Wyniki 1 - 10 z 22

Z początkiem marca Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” rozpoczęło bezprecedensową akcję poszukiwania sóweczek w lasach Polski Północno-Zachodniej. Efektem ma być objęcie miejsc ich występowania ochroną prawną, oznaczającą najczęściej zachowanie iglastych lub...
czwartek, 17 marca 2022
Były Minister Środowiska w przededniu utraty funkcji przekazał do publicznych konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów, którego głównym celem jest wyłączenie ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego okolic szczytowych Świętego Krzyża (Łysej Góry), zajmowanych przez...
piątek, 16 października 2020
W ostatni piątek roku 2017 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję uzgadniającą budowę nowego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Rok temu, dla bliźniaczej inwestycji, o takich samych skutkach środowiskowych, ten sam organ odmówił uzgodnienia,...
wtorek, 02 stycznia 2018
Projekt nowego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bircza nie uwzględnia postulatów ochrony najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej. Do 4 kwietnia można zgłaszać wnioski i uwagi do tego projektu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie wyłożyła w połowie kwietnia...
czwartek, 27 kwietnia 2017
Zmiany w programach środowiskowych doprowadzą do katastrofalnych szkód w ekosystemach rzek – alarmują organizacje ekologiczne skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki*. Chodzi o zapis dotyczący wsparcia budowy dróg wodnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), który...
wtorek, 04 kwietnia 2017
PTOP "Salamandra" zdecydowanie sprzeciwia się zwiększeniu cięć drzew w Puszczy Białowieskiej. Wiedza przyrodnicza i liczne doświadczenia wskazują, że planowane przez leśników działania nie wpłyną na ograniczenie gradacji kornika, lecz spowodują straty przyrodnicze. W listopadzie...
czwartek, 25 lutego 2016
Choć sieć obszarów Natura 2000 w Polsce, głównie dzięki działaniom organizacji pozarządowych przygotowujących kolejne listy brakujących obszarów, znacząco się poprawiła i dla wielu gatunków i siedlisk może być uznana za wystarczającą, wciąż jednak wymaga korekt i uzupełnień....
sobota, 10 listopada 2012
Czy sieć Natura 2000 została już w Polsce ostatecznie wyznaczona? Wbrew licznym deklaracjom i informacjom prasowym, odpowiedź jest negatywna. Tym razem jednak możemy mieć nadzieję, że zbliżamy się do finiszu. 25 marca odbyło się drugie tzw. Seminarium Biogeograficzne, podczas którego...
środa, 19 maja 2010
Fundacji Ekorozwoju, przy współpracy z PTOP „Salamandra”, przeprowadziła dziś (12 maja 2010) seminarium pt. „Natura 2000 w praktyce - jak unikać problemów?” W seminarium uczestniczyło około 40 osób – przedstawicieli urzędów gmin, RDOŚ, urzędów odpowiedzialnych za...
środa, 12 maja 2010
Fundacji Ekorozwoju, przy współpracy z PTOP „Salamandra” zaprasza wszystkich zainteresowanych, do udziału w seminarium pt. „Natura 2000 w praktyce - jak unikać problemów z Naturą 2000”. Seminarium odbędzie się w Poznaniu, 12 maja 2010 w godz. 10:00 – 14:30. Udział jest...
czwartek, 06 maja 2010


Strona 1 z 3


Powered by AlphaContent 4.0.13 © 2005-2024 - All rights reserved