Natura 2000 - jak unikać problemów?

altFundacji Ekorozwoju, przy współpracy z PTOP „Salamandra”, przeprowadziła dziś (12 maja 2010) seminarium pt. „Natura 2000 w praktyce - jak unikać problemów?”

W seminarium uczestniczyło około 40 osób – przedstawicieli urzędów gmin, RDOŚ, urzędów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, przedstawicieli inwestorów, organizacji pozarządowych…

Prelegenci z Fundacji Ekorozwoju przedstawili ogólne ramy prawne prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000 i zasady wykonywania ocen wpływu planowanych inwestycji na te obszary. Przyrodnicy z PTOP „Salamandra” omówili praktyczne zagadnienia wiązane w przykładowymi inwestycjami, które mogą zagrozić chronionym walorom – np. jak prawidłowo wykonać część przyrodniczą raportu oddziaływania na środowisko dla elektrowni wiatrowych, jak oceniać wpływ na integralność obszaru Natura 2000, jak właściwie przeprowadzić kompensację przyrodniczą.